OndernemerParticulier

Veranderingen 2021: Eigen woning

7 januari 2021

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning

Sinds 1 januari 2020 is het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken versneld verlaagd. Per jaar vermindert de aftrek met 3%-punt. Deze tariefaanpassing heeft gevolgen voor alle aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning, dus ook voor onder meer de aftrekbare rente van restschulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen met betrekking tot erfpacht, opstal of beklemming. Deze kosten zijn dus niet meer volledig aftrekbaar in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. Het maximaal tarief aftrekbare kosten eigen woning is 43% in 2021.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen optelt. Maar alleen als u een koopwoning heeft die uw hoofdverblijf is.

In de onderstaande tabel ziet u de forfaitpercentages van de WOZ-waarde voor 2021.

Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning. Doel hiervan is dat starters en jonge doorstromers een betere positie krijgen op de woningmarkt en dat ze makkelijker de kosten koper kunnen betalen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De koper moet ouder dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar zijn
  • De woning wordt gekocht door een natuurlijk persoon
  • De woning wordt het hoofdverblijf. De kopers moeten dit schriftelijk verklaren bij de notaris
  • De vrijstelling is niet eerder gebruikt. Ook dit moeten de kopers schriftelijk verklaren bij de notaris
  • Het toetsingsmoment ligt bij het passeren bij de notaris.

Vanaf 1 april 2021 geldt de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting alleen voor woningen tot € 400.000,-. Koopt u een woning vanaf € 400.000,- of bent u ouder dan 35 jaar? Dan geldt 2% overdrachtsbelasting over de gehele koopsom. Koopt u – naast uw eigen woning – een tweede woning (als belegging of voor uw kind(eren))? Dan is de overdrachtsbelasting daarvoor per 1 januari 2021 verhoogd naar 8%.

Vragen over uw hypotheek?

Heeft u vragen over het afsluiten of het aflossen van uw hypotheek? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.