Scildon maakt echt het verschil

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering afsluit spreekt u met de verzekeraar een bedrag af dat uitgekeerd moet worden bij overlijden van de verzekerde. In ruil hiervoor betaalt u maandelijks of jaarlijks een bedrag aan premie. Het premiebedrag, c.q. de kosten van uw overlijdensrisicoverzekering, is afhankelijk van een aantal factoren en heeft u gedeeltelijk zelf in de hand. In dit artikel bespreken we welke factoren voornamelijk van invloed zijn op de kosten van een orv.

Het verzekerde bedrag

Zoals bovenstaand al benoemd spreekt u bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een bedrag af dat de verzekeraar moet uitkeren bij overlijden. De hoogte van dit bedrag is dan ook een belangrijke factor bij het bepalen van de premie die u moet betalen voor de overlijdensrisicoverzekering. Als de verzekeraar een laag bedrag moet uitkeren bij overlijden zal de maandelijkse/jaarlijkse premie lager zijn dan wanneer er sprake is van een hoog bedrag dat moet worden uitgekeerd.

Looptijd van de verzekering en verzekeringsvorm

Naast het verzekerde bedrag is de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering van invloed op het premiebedrag. Hoe langer de looptijd en daarmee de dekking van de orv, hoe hoger de premie zal zijn. Daarnaast is de premie afhankelijk van de verzekeringsvorm die u afspreekt. Zo is de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering goedkoper dan de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, die op zijn beurt goedkoper is dan de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.

Leeftijd en gezondheid van de verzekerde

Ten slotte zijn de leeftijd en de gezondheid van de verzekerde van invloed op het premiebedrag. Hierbij bepaalt de verzekeraar hoe hoog het risico is op overlijden van de verzekerde, de zogenoemde sterftekans. Bij de sterftekans speelt onder andere uw leeftijd een rol. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie. Immers de sterftekans neemt toe wanneer u ouder wordt. Daarnaast speelt de gezondheid en de levensstijl van de verzekerde een rol. Zo neemt de kans op overlijden bij bepaalde ziektes of roken toe, hetgeen van invloed kan zijn op de premie.

Benieuwd wat uw premiebedrag is? Bereken uw premie dan online!