Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Als je een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluit, kom je met de verzekeraar een bedrag overeen dat uitgekeerd wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Hiervoor betaal je maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een premie. Het premiebedrag is afhankelijk van een aantal keuzes die je maakt. In dit artikel lees je meer over welke zaken van invloed zijn op de kosten van een ORV.

Het verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag is de uitkering die wij doen bij het overlijden van de verzekerde(n) tijdens de looptijd. Hoe hoger het verzekerd bedrag hoe meer premie je betaalt. Immers als de verzeker een laag bedrag moet uitkeren bij overlijden, zal de premie lager zijn dan bij een hoger verzekerd bedrag.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Looptijd van de verzekering en verzekeringsvorm

Naast het verzekerde bedrag is de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering van invloed op het premiebedrag. Hoe langer de looptijd en daarmee de dekking van de ORV, hoe hoger de premie zal zijn. Daarnaast is de premie afhankelijk van de verzekeringsvorm die je afspreekt. Zo is de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering goedkoper dan de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.

Leeftijd en gezondheid van de verzekerde

Ten slotte zijn de leeftijd en de gezondheid van de verzekerde van invloed op de hoogte van de premie. Hierbij bepaalt de verzekeraar hoe hoog het risico is op overlijden van de verzekerde, de zogenoemde sterftekans. Bij de sterftekans speelt onder andere je leeftijd een rol. Hoe jonger je bent, hoe lager de premie. De sterftekans neemt natuurlijk toe wanneer je ouder wordt.

De sterftekans neemt ook toe als u rookt, ook dan is de premie hoger. Daarnaast speelt de gezondheid en de levensstijl van de verzekerde een rol. Zo neemt de kans op overlijden bij bepaalde ziektes toe en wordt de premie hoger. Dit wordt vastgesteld bij de acceptatie van de verzekering.

Benieuwd wat jouw premiebedrag is? Bereken je premie dan online!

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.