Op dinsdag 11 mei 2021 hebben wij bericht ontvangen van de claimadministrator van Ahold/Deloitte. De claim die Scildon namens haar polishouders heeft ingediend is goedgekeurd.

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de hoogte van de uitkering en de datum waarop deze wordt uitgekeerd. Zodra wij dit weten informeren wij de betreffende polishouders en financieel adviseurs hierover.