Deze coronacrisis is ook voor veel beleggers een lastige periode. Wat doen de beurzen na de zware terugval in maart en het gedeeltelijke herstel daarna? Dan kan de visie van een specialist op dit gebied wellicht helpen. Scildon biedt uitsluitend fondsen aan van externe fondshuizen. Een van die fondshuizen, Actiam, geeft haar visie.

Visie Actiam op gevolgen coronacrisis

Inmiddels lijkt de ergste coronaschok achter de rug. Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen en de overheid laat steeds meer versoepelingen toe. We gaan ons weer druk maken over andere zaken. Over hoe bedrijven gered moeten worden. En ook welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen. We hebben van de crisis van 2008 geleerd je dit soort zaken groot en snel moet aanpakken

Om Nederland als voorbeeld te nemen: groot en snel was het. In één klap gaan we van een budgetoverschot van een paar miljard naar een tekort van € 92 miljard. In een tweede fase kunnen dergelijk plannen worden fijn geslepen. Eisen als geen dividend, geen bonussen, geen overnames en het verbieden van het inkopen van eigen aandelen zijn logische keuzes.

Ongekende maatregelen

Al deze steun is noodzakelijk om bedrijven te laten overleven. In deze fase is het risico eerder dat je te weinig dan te veel schulden maakt om de boel te redden. Voor landen als de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk is die explosie van schuld niet zo’n probleem. Alle schuld is in eigen valuta. Voor de landen in de eurozone wordt dat moeilijker. Het ontbreken van een fiscale unie levert knelpunten op en in een crisis als deze wordt dat pijnlijk zichtbaar.

Uiteindelijk moeten deze enorme steunbedragen door iemand betaald worden. In principe gebeurt dat met overheidsschulden. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de wereldwijde overheidsschuld in 2020 van U$ 60 biljoen naar U$ 66 biljoen groeit. Dat is een ongekende stijging in vredestijd. Logisch is het wel: de inkomsten dalen vanwege een dramatische daling van de economische groei, terwijl de uitgaven omhoogschieten.

Een vijftal oplossingen

Voorlopig is het plan om de crisis op korte termijn te bestrijden simpel en duidelijk. De regeringen en centrale banken moeten nu maximaal fiscaal en monetair stimuleren, om de economische schade te beperken. Maar, er komt een moment dat er iets met deze schulden moet worden gedaan. Er zijn simpelweg 5 manieren om van deze overmatige schuldenpositie af te komen.

Inflatie is een efficiënte manier om van schulden af te komen. De bedragen die geleend zijn, zijn nominaal en bij veel inflatie groeit de economie in nominale termen meestal hard genoeg. En daarmee ook de belastinginkomsten. Maar uit de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben we geleerd dat een inflatiespiraal ook niet alles is. Op zichzelf zou een stijgende inflatie wel een goed teken zijn. Meer inflatie betekent in ieder geval dat de vraag naar producten is aangetrokken en dat betekent dus dat het inderdaad gelukt is om de economie uit het slop te trekken. Een te hoge inflatie heeft echter vaak ook een zwakke munt tot gevolg. Dat is over het algemeen onaantrekkelijk voor beleggers.

Financiële repressie. Hierbij wordt de rente kunstmatig laag gehouden en verplicht de nationale regering simpelweg de pensioenfondsen en de verzekeraars om deze obligaties te kopen. Ook al leveren ze geen of negatieve rente op. In feite is dat iets wat nu al gebeurt.

Hogere belastingen zijn een logische optie. Zeker voor een land als Nederland wat door de internationale zakenwereld toch als belastingparadijs wordt gezien. De oplossing is simpel: verhoog de bedrijfsbelastingen. Ook consumenten zullen hogere belastingtarieven tegemoet kunnen zien. Op deze manier werd ook de schuldenberg na de Tweede Wereldoorlog gefinancierd.

Afschrijven. Een vierde mogelijkheid is de schulden gewoon afschrijven. Als Italië inderdaad richting de 160% schuldratio of hoger gaat, dan is de kans dat Italië ooit in staat is om deze schulden af te lossen vrijwel afwezig. Dat betekent dat de eigenaren van deze schulden kunnen afschrijven. Dat zijn dus ook Nederlandse pensioenfondsen.

Groei. De laatste en de populairste mogelijkheid is groei. Hoe harder de economie groeit, hoe minder zwaar de schuldenlast weegt. Naast hogere belastingen, was dit de manier waarop het schuldenprobleem uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw is opgelost. Bovendien was er na de Tweede Wereldoorlog een enorme babyboom. Daarbovenop kwam nog een sterke productiviteitsgroei. Helaas zijn beide groeimotoren vandaag de dag niet meer aanwezig. Sterker nog, diezelfde babyboom zorgt nu juist voor een vergrijzingsgolf. Het is een kille constatering dat deze juist geld kost.

Conclusie

Overheden en centrale banken hebben geleerd van de kredietcrisis van 2008. De reddingsacties moeten groot en snel zijn. Neveneffecten als het redden van bedrijven die dat niet waard zijn, moeten op de koop toe worden genomen. In een tweede fase kan meer op de details worden gelet. Het zorgt echter wel voor een explosie van overheidsschulden. Die zullen ooit een keer moeten worden terugbetaald. Dat kan op verschillende manieren. De prettigste manier, groei, zal voorlopig nog even uitblijven.

Wat moet u doen?

Wat moet u doen als belegger? Hetzelfde doen als wat u hopelijk altijd al deed. Geen paniek, blijven beleggen voor uw lange termijn spaardoel. Dit met een gespreide inleg (bijvoorbeeld maandelijks) en met voldoende spreiding. Mixfondsen regelen die spreiding automatisch voor u.

Actiam

Kijken we naar het aanbod van Actiam, dan kunt u, afhankelijk van uw risicobereidheid, kiezen voor 3 verschillende mixfondsen (defensief-neutraal-offensief). De Actiam duurzame mixfondsen beleggen in obligaties, wereldwijde aandelen en in aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Onze toekomstgerichte aanpak is gericht op de transitie naar een duurzame samenleving en levert zowel financieel als sociaal rendement op. Wij zien de onlangs gewonnen Refinitiv Lipper Awards als een waardevolle erkenning van onze inspanningen.”

Bart Mantje
Senior Product & Relationship Manager Actiam