Inkomsten uit werk (Box 1-tarieven)
Het kabinet wil ons belastingstelsel verder vereenvoudigen. Daarom introduceert zij vanaf 1 januari 2020 nog maar 3 belastingschijven met twee tarieven. Hieronder ziet u het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning voor 2020 voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Door deze belastingwijzigingen verandert het netto-inkomen. Vooral werkenden houden vanaf januari 2020 netto meer over.

Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige heeft tot een bepaald inkomen recht op de algemene heffingskorting. De maximale algemene heffingskorting stijgt met € 234,- naar € 2.711,-. Deze heffingskorting geldt bij een jaarinkomen tot € 20.711,-. Vervolgens wordt de heffingskorting afgebouwd bij een inkomen tussen € 20.711,- en € 68.507,-. Verdient u meer dan € 68.507,- per jaar? Dan heeft u geen recht op de algemene heffingskorting.

Arbeidskorting
Het kabinet wil werken lonender maken en de belasting op arbeid verlagen. Daarom wordt de maximale arbeidskorting met € 420,- verhoogd tot € 3.819,-. Met name werkenden met een inkomen tussen € 10.000,- en € 34.954,- profiteren van een hogere arbeidskorting. Voor arbeidsinkomens boven de € 34.954,- wordt de arbeidskorting afgebouwd. Vanaf € 98.604,- is de arbeidskorting € 0,-. In 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner. De Belastingdienst bouwt daarom de regeling vanaf 1 januari 2019 af. In 2020 betaalt de Belastingdienst nog 20% uit.

Inkomsten uit sparen en beleggen (Box 3-tarieven)
Het inkomen uit sparen en beleggen wordt belast met een fictief (forfaitair) percentage (zie onderstaande tabel) van een grondslag. De grondslag is de waarde van de bezittingen verminderd met schulden (schulden van meer dan € 3.100,-). Hoe hoger de grondslag, hoe hoger het veronderstelde rendement. Het gaat hier om de waarde aan het begin van het kalenderjaar (de peildatum is 1 januari 2020). Hier mag het heffingsvrij vermogen nog van af worden gehaald (€ 30.846,- voor een alleenstaande, € 61.692,- voor fiscale partners). Het belastingpercentage in box 3 is vervolgens 30%.

Hieronder vindt u de hoogte van de rendementsheffing voor 2020:

Sparen of beleggen
Heeft u vragen over wat voor u de beste manier is om vermogen op te bouwen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.