Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

In 2019 kan hypotheekrente nog maximaal worden afgetrokken tegen 49,0%. Het maximale tarief waartegen dit mogelijk is, wordt op dit moment ieder jaar met 0,5%-punt afgebouwd. Alleen eigenwoningbezitters met een inkomen boven € 68.507,- worden getroffen door deze maatregel.

De afbouw van hypotheekrenteaftrek gaat sneller vanaf volgend jaar. Dan wordt de maximale aftrek niet verlaagd met 0,5%-punt, maar met 3%-punt per jaar. Deze verlaging vindt dan ieder jaar plaats, totdat in 2023 de hypotheekrente nog tegen slechts 37,05% kan worden afgetrokken.

Let op: De versnelde afbouw geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers, de giftenaftrek en de aftrek van partneralimentatie.