Het fonds Altice N.V. (ALTI) heeft per 22 mei 2018 haar Amerikaanse tak afgesplitst. Als u belegt in dit fonds, zorgt Scildon voor een juiste verwerking hiervan in uw verzekering. U hoeft hiervoor niets te doen. Hieronder leest u wat er gebeurt.

Splitsing

Altice N.V. bestond voor de splitsing per 22 mei 2018 uit Altice Europa en Altice Verenigde Staten (ATUS). Per 22 mei 2018 is ATUS afgesplitst. Hierdoor ontvangt u voor elke eenheid ALTI in uw verzekering 0,4163 aandeel ATUS. ATUS staat genoteerd op de Amerikaanse beurs. De bedoeling is dat de splitsing op 8 juni 2018 afgerond kan worden. Indien dit het geval is worden per die datum de eenheden ATUS geleverd. Tot het moment van leveren van de eenheden ATUS heeft Scildon niet de mogelijkheid tussentijds te handelen in eenheden ATUS.

Afhandeling

Scildon biedt uitsluitend de mogelijkheid om te beleggen in individuele aandelen, die genoteerd staan aan Euronext Amsterdam. In het geval van aandelen ATUS is dit niet het geval. Deze staan genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Hierdoor zal Scildon de aandelen ATUS op het moment van levering verkopen en de opbrengst zal worden geïnvesteerd in ALTI tegen de openingskoers van die datum. Dit zal kosteloos worden uitgevoerd.

Tot het moment van de afwikkeling van de splitsing, vooralsnog 8 juni 2018, zal de waarde in uw verzekering te laag worden weergegeven. Dit komt omdat de opbrengst van de eenheden ATUS waar u recht op hebt, nog niet verwerkt kan worden.