Scildon voert sinds 2013 een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de concrete resultaten: sinds 2013 halveerde het elektriciteitsgebruik.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds 2013 voeren wij een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast aandacht voor het milieu stimuleren wij ook actief dat medewerkers vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de Stichting Sherpa. Dit is een instelling in de regio Hilversum die mensen met een beperking ondersteunt. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om, onder werktijd, op jaarbasis een aantal uren werkzaam te zijn voor Sherpa.

Halvering elektriciteit

Sinds 2013 werken wij hard aan beperking van het energieverbruik. Met succes. Ondanks een verdubbeling van de omzet sinds 2013 is het elektriciteitsverbruik in 2018 nog maar de helft van wat het in 2013 was. Dit is onder andere bereikt door de energieopbrengst van de zonnepanelen op het dak van het gebouw van Scildon.  In 2019 wordt voor de resterende energiebehoefte groene elektriciteit en gas ingekocht. Daarmee wordt het energiegebruik van Scildon volledig CO2 neutraal.

Beleggingen worden verder aangescherpt

Scildon volgt voor haar eigen beleggingen de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Deze code is gebaseerd op de Principles for Responsible Investments (PRI) en de UN Global Compact Principles.

Scildon biedt daarnaast haar verzekerden de keuze uit een groot aantal beleggingsfondsen. Theo Krins, manager vermogensadvies: “Wij bieden de verzekerden een brede keuze. De vanzelfsprekend verwerpelijke activiteiten zoals tabaksindustrie, kinderarbeid en porno zijn daarbij uitgesloten. Maar ondanks deze beperkingen hou je toch nog beleggingsmogelijkheden over waarvan je kunt zeggen dat de één toch duurzamer is dan de ander.

Samen met Morningstar zijn wij nu bezig de informatie over alle beschikbare fondsen verder te vereenvoudigen. Nog voor de zomer beiden we verzekerden inzicht, het moet één blik duidelijk zijn welk fonds het meest duurzaam is”.