De beheerder van het fonds, BNP Paribas Asset Management (BNP), gaat onderstaande fondsen samenvoegen met vergelijkbare (zogenoemde duplicate) fondsen.

  • BNP Paribas L1 Equity Europe (AAEF),
  • BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (ALLI),
  • BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities (ALRE).

Aanleiding samenvoeging

BNP wil met de samenvoeging van de  fondsen schaalvoordelen realiseren en meer inspelen op de  richtlijnen omtrent duurzaamheid (de zogenaamde ESG-criteria).

Planning

Voor de omwisseling van de fondsen houdt BNP de volgende planning aan:

  • AAEF op 18 november 2019
  • ALLI op 25 november 2019
  • ALRE op 2 december 2019

De kosten zullen voor AAEF en ALLI lager uitvallen. Voor ALRE stijgen de kosten licht (4 basispunten). Het beleid, de strategie en het risicoprofiel van de fondsen blijven hetzelfde.

Afhandeling

BNP voert de samenvoeging kosteloos uit. Mocht u beleggen in een van de genoemde fondsen, dan hoeft u hiervoor niets te doen. Wilt u niet beleggen in het nieuwe samengevoegde fonds? Dan kunt u uw eenheden verkopen en een keuze maken uit het overige fondsenaanbod van Scildon. Wij raden u aan om u hierbij te laten adviseren door uw financieel adviseur. Voor deze aan- en verkoop gelden de gebruikelijke aan- en verkoopkosten.

Het is verstandig om regelmatig met uw financieel adviseur te bespreken of de huidige samenstelling van uw beleggingsfondsen nog aansluit bij uw (financiële) doelen en uw risicoprofiel.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.