Klanten helpen een bewuste keuze te maken

Scildon (voorheen Legal & General) heeft voor het activeren van klanten met een beleggingsverzekering al haar klanten benaderd om:

  • hen bewust te maken van de actuele waarde-opbouw van hun beleggingsverzekering
  • hen te informeren over de mogelijkheden om de verzekering aan te passen of te beëindigen
  • hen een bewuste keuze te laten maken over de voortzetting van hun verzekering

Verzekeraars hebben afgesproken dat zij de cijfers voor het activeren van klanten met een beleggingsverzekering, die zij aan de AFM rapporteren, ook zelf publiceren. De rapportage Nazorg Beleggingsverzekeringen biedt een actueel overzicht van het percentage geactiveerde klanten in de verschillende categorieën.