In het verleden hebben klanten van Scildon (voorheen Legal & General) via hun verzekering kunnen beleggen in het fonds Fortis. In juli 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan in de Fortis-zaak. De voorgestelde schikking van Ageas (rechtsopvolger van Fortis) is daarmee algemeen verbindend verklaard. Hierdoor worden aandeelhouders gecompenseerd voor de schade die zij hebben geleden door de gebeurtenissen bij Fortis.

Afhandeling claims

Tot uiterlijk 28 juli 2019 konden gedupeerde aandeelhouders een claim indienen bij de Claims Administrator. Scildon heeft (als juridisch eigenaar van de aandelen Fortis) een claim namens haar klanten ingediend. De compensatieregeling die is getroffen met Ageas blijkt zeer succesvol; er doen meer mensen mee dan vooraf verwacht. De slotuitkering kan daardoor mogelijk iets lager uitvallen. Wij verwachten dat de claim aan het einde van het tweede kwartaal in 2020 kan worden afgewikkeld.