In 2007 en 2008 kregen beleggers in het aandeel Fortis te maken met grote koersdalingen. Deze koersdalingen waren voor een belangrijk deel te wijten aan wanbeleid en misleidende mededelingen van het Fortisbestuur. De rechter oordeelde in juli 2018 dat rechtsopvolger Ageas aansprakelijk is voor de door beleggers geleden schade. Hierdoor worden aandeelhouders gecompenseerd voor de schade die zij hebben geleden door de gebeurtenissen bij Fortis.

Stand van zaken

Scildon heeft (als juridisch eigenaar van de aandelen Fortis) namens haar polishouders een claim ingediend bij de onafhankelijke Claim Administrator. In de afgelopen periode hebben wij klanten die hiervoor in aanmerking komen, geïnformeerd. In oktober 2020 hebben wij van de Fortis Claim Administrator bericht ontvangen dat zij een gedeelte van onze claim heeft toegewezen. Daarnaast gaven zij aan dat er in het eerste kwartaal van 2021 nog een beperkte laatste compensatie kan plaatsvinden. Wij wachten met uitkeren aan klanten totdat wij een definitieve afhandeling van de Fortis Claim Administrator hebben ontvangen. Zodra wij hierover meer vernemen, informeren wij deze klanten opnieuw.