De veranderingen op financieel gebied

Het Kabinet Rutte III heeft in 2017 haar plannen bekend gemaakt. De meeste daarvan worden in de loop van 2019 ingevoerd. Maar wat zijn voor u de gevolgen van de plannen die vanaf 1 januari 2018 zijn ingegaan? Wij zetten een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Inkomstenbelasting

Binnenkort doet u uw aangifte Inkomstenbelasting. Wat is er veranderd? In de tweede en derde schijf van box 1 (inkomen uit werk en woning) is het totaal tarief van belastingen en de premie volksverzekeringen verhoogd naar 40,85% (dat was 40,80% in 2017). Het percentage in de vierde schijf is verlaagd naar 51,95% (dat was 52% in 2017).

In box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) wordt het vermogen verdeeld over drie schijven, die elk een eigen (fictief) rendement kennen. De berekening van het (fictief) rendement voor sparen is veranderd. De fiscus kijkt naar de gemiddelde spaarrente van juli 2016 tot en met juni 2017. Vorig jaar werd gekeken naar een vijfjarige, gemiddelde spaarrente. Het (fictief) rendement voor sparen wordt 0,36% in 2018 (dat was 1,63% in 2017) De berekening van het (fictief) rendement voor beleggen is nauwelijks gewijzigd. Het (fictief) rendement voor beleggen wordt 5,38% (dat was 5,39% in 2017).

Het heffingsvrij vermogen in box 3 is verhoogd naar € 30.000,- per belastingplichtige (dat was € 25.000,- in 2017). Voor partners bedraagt het gezamenlijk heffingsvrij vermogen € 60.000,- (dat was € 50.000,- in 2017).

Belastingplichtigen met meer vermogen in box 3 dan het heffingsvrij vermogen, betalen 30% belasting over een forfaitair rendement. Heeft u meer vermogen en/of wilt u gaan beleggen? Laat u dan adviseren door uw financieel adviseur.

AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2018 met drie maanden verhoogd en ligt op 66 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op deze manier weten AOW-gerechtigden vijf jaar van tevoren wanneer zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In 2023 is de AOW-gerechtigde leeftijd gesteld op 67 jaar en drie maanden.

Wilt u een beeld van uw financiële situatie bij pensionering? Of heeft u wel een goed beeld, maar heeft u nog niks geregeld om uw gewenste inkomen bij pensionering te realiseren? Laat u dan adviseren door uw financieel adviseur.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen was tot 2018 de standaard. Dit is veranderd. Gaat u trouwen? Dan gelden vanaf 1 januari 2018 andere regels. Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard. In de huwelijksgemeenschap vallen alleen nog de bezittingen en schulden die zijn verkregen tijdens het huwelijk. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden zijn in principe privévermogen. Ook erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen, zijn in principe privévermogen. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk samen werden verkregen, vallen wel in de huwelijksgemeenschap. De eigendomsverhouding wordt dan automatisch 50/50, ook als de eigendomsverhouding voor het huwelijk anders was.

Het is altijd mogelijk om af te wijken van de wettelijke verdeling. Laat u in dit geval goed adviseren door bijvoorbeeld een notaris.

Huizenbezitter duurder uit

Bent u van plan om een huis te kopen? Sinds 1 januari 2018 mag u geen hypotheek meer afsluiten die hoger is dan de waarde van dat huis. Als u de koopprijs volledig wilt financieren, moet u dus de andere kosten (bijvoorbeeld voor de taxatie, overdrachtsbelasting, advies- en financieringskosten) zelf betalen.

Renteaftrek en eigenwoningforfait

Betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Het percentage waartegen dat kan, wordt jaarlijks afgebouwd met 0,5%-punt. Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, is in 2018 verlaagd naar 49,5% (dat was 50% in 2017).

Tegenover de hypotheekrenteaftrek staat het eigenwoningforfait. Dit is een percentage (0,75% in 2017 voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000,- tot € 1.060.000,-) van de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit is dus een fiscale ‘bijtelling’ in box 1. Dit eigenwoningforfaitpercentage wordt verlaagd naar 0,7% in 2018.

Waarde van uw woning

De huizenprijzen zijn in de afgelopen periode behoorlijk gestegen. Daarmee stijgt ook de WOZ-waarde van uw woning. De verwachting is dat de WOZ-waarde met 5% tot 7% gaat stijgen. Veel gemeentelijke belastingen zijn gekoppeld aan de waarde van uw woning. Hierdoor gaat u meer betalen voor onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, watersysteemheffing en het eigenwoningforfait.