Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet zijn plannen voor de komende periode bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander opende op dinsdag 17 september 2019 het politieke jaar door de Troonrede voor te lezen. In de dagen daarna discussieerden de leden van de Tweede Kamer over de plannen die het kabinet presenteerde.

Maar wat merkt u straks van al die plannen? We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Koopkrachtstijging voor de meeste huishoudens
In de Miljoenennota wordt onder ander gesproken over de koopkracht. Dit begrip geeft aan wat u van uw inkomen kunt kopen. Voor 2020 verwacht het kabinet een stijging van de koopkracht met 2,1%. Vooral werkenden gaan er op vooruit. Hun koopkracht stijgt met 2,4%. Volgens een eerdere berekening van het Centraal Plan Bureau (CPB) stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 1,1% aanzienlijk minder.

Veranderingen Inkomstenbelasting box 1
In box 1 van de inkomstenbelasting wordt onder andere inkomen uit werk belast. De schijfindeling en tarieven (percentages) worden aangepast. De huidige vier belastingschijven (met drie belastingpercentages) zijn in 2019 voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt:

De inkomstenbelasting van box 1 wordt per 1 januari 2020 gewijzigd. Heeft u in 2020 nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan geldt voor u onderstaande tabel.

Heffingskortingen
In het Belastingplan van 2019 was al opgenomen dat de heffingskortingen per 2020 hoger worden. Door het Belastingplan 2020 komt hier nog een schepje boven op. Wat betekent dat voor u?

Algemene heffingskorting
De Algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond. De Algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2020 extra verhoogd naar € 2.711,- (was € 2.477,- per 1 januari 2019)

Arbeidskorting
De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. Hebt u een werkgever? Dan houdt hij bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. De arbeidskorting van € 3.399,- (1 januari 2019) wordt extra verhoogd naar € 3.819,- per 1 januari 2020.

De verhogingen van beide kortingen hebben tot gevolg dat u over een kleiner deel van het inkomen belasting hoeft te betalen. Voor de middeninkomens tussen € 25.000,- en € 65.000,- heeft dit het meeste effect.

Fiscale bijtelling elektrische auto’s
De fiscale bijtelling voor een elektrische auto van de zaak gaat stapsgewijs omhoog. In 2019 is de bijtelling 4% voor elektrische auto’s met een catalogusprijs tot € 50.000,-. Voor het meerdere boven dit bedrag is de bijtelling 22%.

In 2020 wordt de bijtelling voor elektrische auto’s met een catalogusprijs tot € 45.000,- verdubbeld naar 8%. Voor het meerdere boven dit bedrag blijft de bijtelling 22%. Het lagere tarief gaat tot 2026 in stappen omhoog tot het in 2026 het tarief van 22% bereikt en er slechts één tarief geldt. De bijtelling voor een benzine-, diesel- en hybrideauto blijft 22%.

Pensioenakkoord
De ‘Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd’ treedt op 1 januari 2020 in werking. Hierdoor stijgt de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel, zoals afgesproken in het Pensioenakkoord. De AOW-leeftijd blijft de komende twee kalenderjaren zelfs gelijk.
De AOW-leeftijd ziet er in de loop der jaren als volgt uit:

Vanaf 2025 geldt niet meer dat de AOW-leeftijd één op één meestijgt met de levensverwachting. De koppeling wordt vanaf dat moment: één jaar hogere levensverwachting zorgt voor een stijging van acht maanden AOW-leeftijd.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de gevolgen voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.