Als de Brexit op 1 januari 2021 een feit is, is het naar verwachting niet langer mogelijk om voor een aantal fondsen binnen verzekeringen, nieuwe periodieke inleg of extra stortingen te accepteren. Klanten die beleggen in deze fondsen hebben wij geïnformeerd.

Als de Brexit op 1 januari 2021 een feit is, is het naar verwachting niet langer mogelijk om voor een aantal fondsen binnen verzekeringen, nieuwe periodieke inleg of extra stortingen te accepteren. Klanten die beleggen in deze fondsen hebben wij geïnformeerd.

Alternatief voor nieuwe inleg (premie of extra storting) vanaf 1 januari 2021

Wij hebben ervoor gekozen om voor deze fondsen een alternatief aan te bieden. Wij hebben het onafhankelijke en gerenommeerde adviesbureau Alpha Research gevraagd om binnen het fondsenaanbod van Scildon passende vervangende fondsen te selecteren.

Het huidige fonds is: Het alternatieve fonds wordt:
Dimensional Emg. Mkts. Core EQ Fund EUR Accumulation Dimensional EMG. MKTS. LG. CAP CORE EQ. FUND
L&G European Index Trust iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
L&G Japan Index Trust iShares Core MSCI World UCITS ETF
L&G Pacific Index Trust iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
L&G US Index Trust iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) EUR

 

Vanaf 1 januari 2021 zorgen wij ervoor dat de nieuwe premies die klanten vanaf dat moment betalen en/of extra stortingen die zij vanaf dat moment doen, worden belegd in het alternatieve fonds dat hierboven is vermeld. Hierbij houden wij de bestaande beleggingsverhouding van de verzekering aan.

Een voorbeeld

Dit betekent dat als de klant bijvoorbeeld nu voor 25% belegt in L&G European Index Trust, de volgende premies en/of extra stortingen ook voor 25% belegd worden in het (vervangende) fonds iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist).

De opgebouwde eenheden in huidige fondsen

De reeds opgebouwde beleggingseenheden in de betreffende fondsen hoeven niet direct te worden verkocht. Wij verwachten de komende weken meer over de onderhandelingen rondom de Brexit te weten te komen. Daarna informeren wij de betreffende klanten, indien daartoe aanleiding is, zo spoedig mogelijk over de eventuele gevolgen voor de genoemde beleggingsfondsen.