De beheerder van het fonds, BNP Paribas Asset Management (BNP), gaat het BNP Paribas Global High Income Equity Fund (AAHI) fonds verduurzamen. Het AAHI fonds wordt volledig herzien en omgevormd tot een ‘hoog dividend multi-factorfonds’ met een duurzaam karakter. Als u belegt in dit fonds hoeft u hiervoor niets te doen. Scildon zorgt voor een juiste verwerking in uw verzekering. Hierover heeft u een brief ontvangen.

De herziening en verduurzaming vindt plaats op 11 juni 2019. Voor u verandert er niets. De fondscode en het risicoprofiel blijven ongewijzigd. Het enige dat verandert, zijn de onderliggende beleggingen die een duurzamer karakter krijgen.

Wilt u niet beleggen in het fonds AAHI? Dan kunt u uw eenheden AAHI verkopen vóór 30 juni 2019 en een keuze maken uit het overige fondsenaanbod van Scildon. Wij raden u aan om u hierbij te laten adviseren door uw financieel adviseur. Voor deze aan- en verkoop gelden de gebruikelijke aan- en verkoopkosten.

Aanleiding verduurzaming

BNP Paribas wil met deze verduurzaming inspelen op de toenemende vraag naar fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven die het milieu, het maatschappelijk belang en goed bestuur (bekend onder de Engelstalige afkorting ESG) hoog in het vaandel hebben staan.