Over Waarde Het blog voor de financieel adviseur
Algemeen door Michel van Dam

Vuilruimers, verenigt u!

Op 12 februari 2019 las ik een bericht in de Gooi- en Eemlander: “…duizenden Nederlanders zetten zich al meer dan 10 jaar in voor het opruimen van rommel op de stranden, zeeën en het vasteland…”.

Deze ‘vuilruimers’ doen dit op individuele basis of in kleine groepjes. Een prachtig initiatief natuurlijk. Maar je zou toch graag met z’n allen na 10 jaar ruimen weleens een vuist willen maken tegen de vervuilers? En je punt als stakeholder willen maken bij de overheid om te voorkomen dat het over 10 jaar nog steeds nodig is om de rotzooi van anderen op te rapen? Daarover kwamen activisten, biologen en milieuspecialisten onlangs in Amsterdam bij elkaar: ze willen zich verenigen. Om krachtiger hun standpunt te kunnen laten horen.

Samen
Het belang van samenwerking en vereniging is duidelijk. Dat geldt ook voor financieel adviseurs. De financiële adviesbranche is een van de minst georganiseerde beroepsgroepen. Het wordt tijd dat meer adviseurs uit hun stoel komen en zich aansluiten. Samen een vuist kunnen maken richting overheid, maatschappij en aanbieders. Maar ook komen tot een grotere erkenning van de beroepsgroep. Dat bereik je niet in je eentje of met slechts een paar.

“Veel zaken die de samenleving veranderen, komen terug in de financiële sector”

Samen kom je verder
Op dit moment moet een beperkt aantal kantoren dat wel is aangesloten, de belangenbehartiging voor de gehele beroepsgroep invullen. En dit beperkte aantal moet het ook nog financieren. Als meer kantoren zich zouden aansluiten, kunnen de kosten per lid aanzienlijk omlaag en het effect van de belangenbehartiging wordt veel groter. De kracht van de beroepsorganisatie van financieel advieskantoren kan substantieel toenemen met een groter ledenbestand.

Steeds weer nieuwe uitdagingen
Ben ik nu de vos die de passie preekt? Ik vind van niet. Veel zaken die de samenleving veranderen, komen vroeg of laat terug in de financiële sector: de Europese integratie, nieuwe technologische ontwikkelingen, veranderingen in samenlevingsvormen, ontwikkelingen in de medische wereld, dreigingen van terrorisme, klimaatakkoorden. Benoem het en we kunnen vaststellen dat het ook de financiële sector voor nieuwe uitdagingen stelt.

Standpunten onvoldoende belicht
Wet- en regelgeving lopen per definitie achter op deze ontwikkelingen. Wetgever en toezichthouders doen ongetwijfeld hun best, maar reageren vrijwel altijd reactief. En vaak met het gevoel dat iets ‘opeens’ toch snel geregeld moet worden. Zelden is het ook bij iedereen direct duidelijk welke van de mogelijke opties de juiste is. Zeker als bepaalde standpunten onvoldoende belicht worden of onvoldoende serieus genomen, kunnen gemakkelijk verkeerde keuzes worden gemaakt. Ook komt het voor dat partijen helemaal niet aan tafel komen door het ontbreken van voldoende organisatiekracht.

“Nederland verdient een krachtige beroepsgroep van financieel advieskantoren”

Zorg voor balans in de besluitvorming
Bij het zoeken naar een evenwicht is het belangrijk dat sprake is van een balans in besluitvorming, ook in de financiële sector. Neem de discussies over opleidingseisen, provisieverbod, aflossingsvrije hypotheek of schadetransparantie. Maatregelen worden weliswaar met goede bedoelingen genomen, maar blijken naderhand soms toch een gebrekkige uitwerking te hebben. Veelal omdat er in de conceptfase onvoldoende tegenwicht was. En daar heeft u als financieel adviseur dan ook veel last van.

Verenigt u!
Zorg dat je als beroepsgroep bij relevante besluitvorming altijd als belangrijke stakeholder aan tafel zit. Nederland verdient een krachtige beroepsgroep van financieel advieskantoren. Niet zozeer om als organisatie uitsluitend het eigen belang te dienen. Ook om vorm te geven aan de veranderingen waar we als branche en samenleving mee te maken hebben en krijgen.
Zodat we na een paar jaar niet opnieuw de rommel van anderen hoeven op te ruimen…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *