Over Waarde Het blog voor de financieel adviseur
Pensioen door Arno Dolders

Oprecht paternalisme verandert in keuzevrijheid

De overheid heeft een flinke invloed op de wijze waarop wij ons inkomen over de levensloop kunnen spenderen. Dit beleid is vanuit oprecht paternalisme gestart. Maar ook de overheid werkt niet vanuit een grand design. Beleid wordt op beleid gestapeld en de samenhang lijkt soms wat uit het oog verloren. Zo helpt het huidige beleid rond pensioenen en eigen woning mensen onvoldoende om de consumptie over de levensloop te spreiden.
Dit citaat is terug te vinden in het onlangs gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2016 opgesteld door het Centraal Planbureau. Een lezenswaardig document, waarmee ik het in ieder geval op dit punt van harte eens ben.
Door steeds meer organisaties worden grote vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Of het nu gaat om de SER, CPB, DNB of de AFM. Centraal in alle aanbevelingen staat het woord ”keuzevrijheid”. Die keuzevrijheid is er nu niet of onvoldoende. Deze situatie is ooit ontstaan vanuit oprecht paternalisme. Maar dat inmiddels verworden is tot, wat het Centraal Planbureau zo mooi omschrijft, een situatie waarbij het nadeel van de dwingende overheidssturing dus groter zou kunnen zijn, dan het voordeel van de bescherming die dat biedt.
Ik ben ervan overtuigd, dat Nederland aan de vooravond staat van ingrijpende wijzigingen binnen het pensioenstelsel. De moderne Nederlander wil zelf mee kunnen beslissen hoe en wanneer hij vermogen opbouwt voor zijn oude dag. De een zal dat willen doen door langjarig te beleggen. De ander door versneld de hypotheekschuld af te lossen en weer een ander zal de keuze willen maken voor méér nu en minder later.

“Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen binnen het pensioenstelsel”

Wanneer, zoals het er naar uitziet, het huidige Kabinet de rit uitzit, mogen we in maart 2017 weer naar de stembus. Partijen zullen in de komende periode hun visie op de samenleving opnieuw moeten formuleren. De uitkomst van de verkiezing kan invloed hebben op de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd. Echter, de richting van de veranderingen zal voor elke winnaar hetzelfde zijn: mensen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid voor het inrichten van hun financiële levensloop, met daarbij meer dan nu het geval is, de mogelijkheid om die verantwoordelijkheid naar eigen keuze in te richten.
De keuzevrijheid van de toekomst zal wel begeleid moeten worden. Ik voorzie, dat de behoefte aan persoonlijk onafhankelijk financieel advies in de komende jaren sterk zal groeien. Het gedateerde, oprechte paternalisme van de overheid zal meer en meer vervangen worden door de oprechte aandacht voor het welzijn van de klant door de onafhankelijk financieel adviseur.
En dat is een goede zaak.
arnodoldersbox


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *