Over Waarde Het blog voor de financieel adviseur
Pensioen door Arno Dolders

Nog geen zicht op toekomstbestendig pensioenstelsel

Als we de meetlat voor het toekomstig bestel gebruiken voor de brief van de staatssecretaris over dat bestel dan gaan we er niet op vooruit. Hoezo transparant en eenvoudig? 25 Pagina’s lang context, opbrengsten van de Nationale Pensioendialoog, uitgangspunten en waarden en maatschappelijke trends om uiteindelijk te komen tot hoofdlijnen. Die hoofdlijnen bevatten nog vooral veel open eindes zodat nog niets vastligt. Ja, de wens om de doorsneesystematiek af te schaffen. En daaraan kan de staatssecretaris zich inderdaad geen buil vallen. De ongerijmdheid van solidariteit over generaties heen is nu wel door elk Nederlands onderzoeksinstituut bestempeld als een dinosaurus, die al had moeten zijn uitgestorven, maar dat nog niet is.
Hoe we dat dan gaan doen? Nou, daar gaan we vijf jaar op studeren en het mag de overheid in ieder geval geen geld kosten. Zo lang de eenmaal opgebouwde pensioenrechten juridisch onaantastbaar zijn, betekent dit links of rechtsom een lastenverzwaring voor ons allemaal om zo gezamenlijk die 100 miljard op te hoesten, die de generaties vanaf 45 jaar in 2020 te kort komen. Dus belastingverhoging, maar zoals gezegd daar gaan we 5 jaar op studeren.

“In de gehele brief wordt voorbijgegaan aan het feit dat pensioengeld geld van de werknemer is.”

Ik meen toch een voorkeur van de staatsecretaris te lezen voor de variant van persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling. Een soort best of both worlds, een premieovereenkomst maar dan met collectieve elementen, die de sociale partners mogen invullen. En als deze dat mogen invullen dan komen we al snel uit bij de SER-variant met dezelfde titel. Daar wordt echter openlijk gekozen voor zoveel mogelijk collectiviteit, hetgeen toch op gespannen voet staat met een persoonlijk pensioenvermogen. En ook hier lopen we weer op tegen de opgebouwde rechten. Randvoorwaarde voor de uitwerking van de nieuwe pensioenovereenkomst is het vinden van een oplossing voor het onderbrengen van de opgebouwde pensioenaanspraken. En laat dit nou juist het punt zijn waarop het “reële” contract van een paar jaar geleden is gesneuveld. Het collectief invaren van deze rechten werd door de overheid toch als juridisch te riskant gezien. Daarom staat waarschijnlijk ook als caveat in letterlijk de laatste regel van de brief van 25 pagina’s: En als dat dan niet lukt gaan we gewoon verder met de bestaande pensioenovereenkomsten. Kortom een reëel, om dat woord nog maar eens te gebruiken, risico, dat we over vijf jaar terug bij af zijn.

“Maak een pensioenregeling verplicht maar geef de werknemer keuzemogelijkheden.”

Ronduit storend vind ik het feit dat in de gehele brief wordt voorbijgegaan aan het feit dat pensioengeld geld van de werknemer is. Elke maand wordt een aanzienlijk deel van zijn salaris ingehouden, waarover hij feitelijk niets meer te zeggen heeft. Ja, hem wordt beloofd dat hij mag rekenen op een mooi pensioen. En dat wordt vervolgens niet waargemaakt, omdat we blijven vasthouden aan het achterhaalde idee dat we een vergrijzende bevolking, die bovendien steeds ouder wordt, kunnen blijven voorzien van een waardevast pensioen op basis van fraaie beleggingsrendementen. Gezien de hoogte van de reserves werkt het premiestuur al meerdere jaren niet meer en nog altijd durven vakbonden niet hardop te zeggen, dat de risico’s voor het pensioen bij de werknemer liggen. Als dat dan toch zo is of op korte termijn zal zijn dan ligt het toch voor de hand die werknemer ook zeggenschap te geven over zijn eigen geld. Maak een pensioenregeling verplicht, maar geeft de werknemer de keuze om uit te stappen, de keuze voor een uitvoerder, de keuze voor zijn beleggingen en de keuze in hoeverre, hij dat risico wil verzekeren.
arnodoldersbox


Een gedachte over “Nog geen zicht op toekomstbestendig pensioenstelsel

  1. Bart Karel

    Goed verhaal Arnold, als werkgever ben ik het helemaal met je eens. Deze vorm ook al regelmatig besproken met relaties van mij die deze optie ook willen bieden. werkgevers waar nu geen pensioen geregeld is…

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *