Over Waarde Het blog voor de financieel adviseur
Vermogensopbouw door Theo Krins

Doe-het-zelver in opkomst…

De laatste tijd komen er steeds meer nieuwe initiatieven op de markt die een totaaloplossing aanbieden voor consumenten die zelfstandig – zonder adviseur – willen beleggen. Soms wordt een oplossing aangeboden waarbij de aanbieder zelf keuzes maakt en daarbij een heel breed gespreide portefeuille samenstelt. Dit uiteraard om daarmee het risico te verkleinen. Het is daarbij echter wel de vraag of de samenstelling zodanig is (“correlatie”), dat dit het totaalrendement ten goede komt. Ook worden er oplossingen aangeboden waarbij de portefeuille wordt beheerd door een externe partij en de aanbieder feitelijk uitsluitend fungeert als een brievenbus.
TINA
Dat er steeds meer initiatieven op de markt komen om te kunnen beleggen is niet verwonderlijk omdat de spaarrentes maar blijven dalen en consumenten op zoek zijn naar (beter) rendement. Feitelijk geldt: There Is No Alternative…(TINA).
Aanbieders spelen hier handig op in. Zij bieden deze consumenten een gemaksoplossing aan waarmee op eenvoudige wijze een beleggingsportefeuille kan worden samengesteld.

“Het is ook goed als consumenten geholpen worden om hun “weerstand” tegen beleggen te overwinnen”

Zelfoverschatting
Natuurlijk is deze trend begrijpelijk. En het is ook goed als consumenten geholpen worden om hun “weerstand” tegen beleggen te overwinnen. Maar er is ook een schaduwzijde aan deze ontwikkeling. In hoeverre is de belegger zich voldoende bewust van zijn risicoprofiel en de gevolgen daarvan? Weet hij überhaupt wel wat zijn risicoprofiel is? En als hij op basis van dat risicoprofiel het einddoel niet haalt, wat doet hij dan? Zijn inleg verhogen? Of nog een keer het risicoprofiel invullen en kiezen voor een meer offensief risicoprofiel? Niemand die dan waarschuwt en nagaat in hoeverre dat verstandig is. Ook kan gemakkelijk de “passendheidstoets” (die verplicht is) gemanipuleerd worden, om maar zelfstandig te kunnen beleggen met maximale vrijheid…
Zelfoverschatting ligt dus op de loer bij beleggers die zelfstandig willen gaan beleggen.
Paniek
De doe-het-zelver blijkt in de praktijk lang niet altijd stressbestendig te zijn. Hij reageert bij stevige koersuitslagen op de beurs vaak als een onervaren automobilist in het verkeer: hij trapt direct op de rem en verkoopt vaak op het verkeerde moment. Later heeft hij dan spijt en stapt weer in, vaak weer op het verkeerde moment, juist na een fors koersherstel…

“Zelfoverschatting ligt dus op de loer bij beleggers die zelfstandig willen gaan beleggen.”

Aandacht
Veel beleggers doen er daarom beter (verstandig) aan om met een financieel adviseur in zee te gaan. Een goede adviseur gaat zorgvuldig om met het risicoprofiel van de klant en diens voorkeuren. Ook brengt hij de (financiële) doelstellingen in beeld en kiest voor een passende beleggingsoplossing.
Het gaat bij een financieel plan om het totaalbeeld. Daarnaast zal de adviseur de beleggingen met de klant periodiek monitoren en hem begeleiden op basis van diens doelstellingen.
Gaat de beurs een keer flink onderuit, dan zal die adviseur – als het goed is – niet onderduiken, maar desgewenst die situatie gewoon met de klant bespreken. Warren Buffet zei het ooit heel mooi: “De goede dingen kunnen voor zichzelf zorgen, het zijn de slechte die je aandacht moet geven.”

“Het grootste risico bij beleggen is de belegger zelf….”

Risico
Beleggen is niet zonder risico. Maar met professionele begeleiding door een financieel adviseur, wordt meestal voorkomen dat een belegger ondoordachte beslissingen neemt. De adviseur bewaart rust en overzicht voor de klant en zorgt ervoor dat de klant niet snel financieel in de problemen komt. Want het grootste risico bij beleggen is de belegger zelf….


5 gedachten over “Doe-het-zelver in opkomst…

 1. Theo Krins

  Dank voor de reacties tot nu toe!
  De vraag is of er sprake moet zijn van een “ouder-baby” relatie. Ik zie de rol van de adviseur meer als die van een coach, die de lange termijn doelstelling bewaakt en de klant daarbij begeleidt.
  Daarbij is het minder van belang of de klant zelfstandig leert lopen, aangezien dat de klant vaak bewust kiest voor die begeleiding. Het is uiteraard wel van belang dat de coach voortdurend toegevoegde waarde blijft leveren.

  Reageren
 2. Ron van Anholt

  Hoe lang geven ouders hun baby de kans om te leren lopen? Juist, net zo lang tot hij het kan! En doet dat pijn onderweg? Natuurlijk! Zou het wat uitmaken als ouders hun baby in balans houden? Jazeker!
  Particulieren die zelf gaan beleggen gaan zeker ‘op hun knieën vallen’ tijdens het leerproces maar er zijn tegenwoordig zoveel hulpmiddelen dat het voor een grote groep loont om er zelf beter in te worden. Een adviseur inschakelen die keurig het risicoprofiel volgt, niet reageert op marktbewegingen en alleen het lange termijn doel bewaakt is ook geen garantie om te kunnen lopen als het nodig is.

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *