Pensioen

Wie komt in beweging?

admin

Het is slecht gesteld met het pensioenbewustzijn in Nederland. Aan goede plannen ontbreekt het niet; steeds meer papier, interactieve websites, inloopspreekuren etc. We creëren steeds meer inzicht maar de consument komt nog niet in actie. Jonge professionals (dertigers) verwachten dat zij na pensionering veel slechter af zijn dan hun ouders. Het Nibud schetst dat een kwart van de 65-minners straks te weinig pensioen heeft opgebouwd. Gepensioneerden krijgen verder te maken met  hogere zorgkosten en hoge woonlasten voor de groep die in het verleden een aflossingsvrije hypotheek heeft gesloten (en hun schuld dus niet is afgelost ).

U kent de ontwikkeling van de dekkingsgraden door de langdurig lage rente. Als de dekkingsgraden niet verbeteren, zullen in 2017 veel deelnemers geconfronteerd worden met een korting. Volgens DNB speelt dit naar schatting voor zo’n 1,8 miljoen pensioenaanspraken. Bij de huidige lage rentestand  oplopend naar 9.9 miljoen aanspraken rond 2020/21. Serieuze aantallen dus!

“Zelfstandigen hebben weinig financiële ruimte of geven weinig prioriteit aan het opbouwen van hun pensioen”

En dan heb ik het alleen nog over mensen met een pensioenregeling. Iets dat voor veel zelfstandigen helemaal niet aan de orde is. Zij hebben weinig financiële ruimte of geven weinig prioriteit aan het opbouwen van hun pensioen. We gaan hier als samenleving straks een keer de prijs voor betalen.

Van inzicht naar beweging

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan meer inzicht bieden aan de deelnemer en zo ook een bewustwording te creëren. Online tools van uitvoerders, de introductie van het pensioenregister en de invoering van de Wet pensioencommunicatie richten zich hierop. Het opbouwen van een pensioenvermogen via een individuele pensioenrekening wordt inmiddels  genoemd, onder andere door de AFM en DNB. Inzicht in een persoonlijk pensioenpotje kan bijdragen aan veel meer betrokkenheid en inzicht bij de individuele deelnemers. Hierbij kan ook qua beleggingsbeleid beter worden aangesloten op de persoonlijke pensioensituatie. Er is echter veel meer nodig.

“Adviseurs en aanbieders kunnen een rol spelen bij het faciliteren van online tools”

De uitdaging zit in de stap om mensen echt in de actiemodus te krijgen. Adviseurs en aanbieders kunnen een rol spelen bij het faciliteren van online tools. Lange termijn financiële planning kan hieraan ook een bijdrage leveren met wellicht een periodieke “APK”. Hier liggen kansen voor u als adviseur! Hoe kunnen we als uitvoerder en adviseurs samen creatief en vernieuwender denken om de consument in beweging te krijgen?
Daarbij is het ook zinvol om naar inzichten vanuit onderzoek op het gebied van neuromarketing te kijken. Dit leert ons bijvoorbeeld positief te communiceren en positieve associaties aan pensioen te verbinden. We kunnen ons ook laten inspireren door vernieuwers uit andere branches die klanten wel in beweging weten te krijgen zoals Coolblue en Tesla.
Welk creatief idee ziet u om deelnemers tot pensioengedrag aan te zetten?

Geschreven door Jan-Albert van Laar
Voormalig manager Pensioen

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.