Vermogensopbouw

Nederlanders laten kansen liggen

Theo Krins

Onlangs publiceerde BlackRock een onderzoek over hoe Nederlanders sparen. Hieruit blijkt dat wij ondanks de zeer lage rente van nauwelijks 1%, nog altijd 78% van ons vermogen in spaargeld aanhouden.
Het blijft opmerkelijk dat de Nederlanders zo massaal blijven sparen ondanks de lage spaarrentes van de afgelopen jaren. Dit terwijl er al jaren prima rendementen met aandelen en obligaties worden gerealiseerd. Een goed rendement op het eigen geld is steeds meer noodzakelijk, want wij moeten een steeds groter deel van ons pensioen zelf opbouwen. Ook kunnen we voor de zorg steeds minder een beroep doen op collectieve voorzieningen.

Sparen in 2015

Uit het onderzoek van BlackRock komt nog een interessant resultaat naar voren: Nederlanders geven aan dat het ideale percentage spaargeld naar hun mening 42% is. Dat is dus aanzienlijk minder dan het eerder genoemde percentage van 78%. Als we uitgaan van € 100.000,- vrij belegbaar vermogen, betekent dat er € 36.000,- aan middelen voor beleggingen beschikbaar is.
Het tegenstrijdige is echter dat de Nederlanders aangeven dit jaar opnieuw te gaan sparen, omdat ze naar hun beleving met deze veilige invulling meer greep houden op hun financiën…

“Overzien Nederlanders wel voldoende wat de financiële gevolgen van hun gedrag zijn?!”

Vertrouwen in eigen beslissingen

Overzien Nederlanders wel voldoende wat de financiële gevolgen van hun gedrag zijn? Door hun keuze voor sparen maken zij namelijk niet of nauwelijks enig netto rendement! Opvallend is in dit kader dat 54% van de Nederlanders aangeeft nog nooit een financieel adviseur te hebben geraadpleegd! Van alle Europeanen zeggen de Nederlanders het vaakst dat ze vertrouwen op de eigen beslissingen die ze nemen met betrekking tot sparen en beleggen. Hoewel het hier om een hoog percentage gaat, wil dat nog niet zeggen dat de Nederlanders echt geïnteresseerd zijn in beheer van eigen middelen. Slechts 20% doet dit graag. Gevolg is dat erg risicomijdende beslissingen worden genomen.

Vertrouwen in adviseur

Uit het onderzoek blijkt ook dat degenen die wel professioneel financieel advies inwinnen veel meer weloverwogen beslissingen nemen ten aanzien van de verschillende keuzes. Ze houden daarnaast meer oog op de ontwikkeling van hun beleggingen en vinden ook dat ze meer kennis daarover hebben.

“De klant die zelfstandig financiële beslissingen neemt, maakt vaak risicomijdende keuzes en dan is het maar zeer de vraag of de beoogde financiële doelstellingen worden gehaald!”

Noodzaak financieel advies

Dit onderzoek toont opnieuw aan dat de rol van de financieel adviseur cruciaal is bij het realiseren van de financiële doelstellingen van de klant. De klant die zelfstandig financiële beslissingen neemt, maakt namelijk vaak risicomijdende keuzes en dan is het maar zeer de vraag of de beoogde financiële doelstellingen worden gehaald, met alle gevolgen van dien!
Om de financiële doelstellingen van de klant werkelijkheid te laten worden is daarom aan de adviseurs de uitdaging om hun toegevoegde waarde duidelijk te maken en te laten ervaren.
Op deze manier kunnen naar verwachting veel (financiële) teleurstellingen worden voorkomen.

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog
Theo-Scildon
Theo Krins Salesmanager Particulier

Sinds 2005 werkzaam bij Scildon. Verantwoordelijk voor het aansturen van accountmanagers en het trainen van adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Sinds 1986 werkzaam in de financiële branche in diverse functies. Diverse bancaire en assurantie diploma’s behaald.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.