Pensioen

Is het nu echt zo moeilijk?

admin

De afgelopen periode valt het me enorm op. We praten zo graag! Zeker sinds COVID-19 een rol in ons leven speelt, kun je Jinek of Op1 niet kijken of het gaat daar de hele uitzending over. En veel ‘kenners’ die het allemaal zo goed weten. Ook thuis heb ik ‘kenners’ met twee jong volwassenen. Ook met hen vinden boeiende discussies plaats vanuit verschillende belevingswerelden en perspectieven. We hebben dit jaar ook al heel wat persconferenties met Rutte en De Jonge beleefd. Vervolgens wordt elke maatregel in het land bediscussieerd. Hier kritisch naar kijken is goed en zorgt ook voor het scherp houden van de beleidsbepalers. We moeten soms echter ook gewoon doen. De ene persconferentie was beter dan de andere. Soms was niet helemaal duidelijk wat er van ons werd verwacht. Goed communiceren is dus best moeilijk! Begrijpt iedereen het, wordt voor draagvlak gezorgd en biedt het perspectief.

De afgelopen periode zijn we ook getrakteerd op wat debatten en persmomenten van Trump en Biden. Wat mij betreft voorbeelden van hoe het communicatief niet moet. Veel geschreeuw en weinig wol.

‘Voor goede communicatie is het belangrijk de boodschap af te stemmen op verschillende doelgroepen’

Het is geen ‘one size fits all’

Voor goede communicatie is het wat mij betreft belangrijk de boodschap af te stemmen op verschillende doelgroepen. Zo is het verstandig anders te communiceren met jongeren dan met ouderen. Niet alleen in het taalgebruik, maar ook in het gebruik van verschillende kanalen. Als ik mijn gezin als voorbeeld mag nemen. Ik begin zelf mijn dag door tijdens het ontbijt informatie op te halen via de krant die op mijn deurmat ligt. Dit los van andere media gedurende de dag. Mijn oudste zoon luistert soms naar podcasts van Jort Kelder. Deze verschillende media en invalshoeken leveren aan de eettafel ’s avonds interessante discussies op.

In onze zakelijke omgeving geldt dat natuurlijk ook. Het is belangrijk om helder te zijn in wat je wilt overbrengen. Wat is je doel en wat wil je bereiken, tot welke doelgroep(en) richt je je en welke middelen kunnen hiervoor het beste worden ingezet. Wees je hiervan bewust en varieer hierin afhankelijk van de situatie.

Beïnvloeden door communicatie

In de aanloop naar dit blog vond de Pensioen3daagse plaats. Tijdens deze dagen vlogen de berichten in de vakpers je om de oren met resultaten van onderzoeken en veel aandacht voor communiceren over pensioen. Daarbij is ook het Pensioenakkoord nog steeds ‘hot’. Uit meerdere onderzoeken, ook in opdracht van Scildon uitgevoerd, blijkt dat werknemers pensioen een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde vinden. Maar dat veel werknemers een negatieve associatie hebben bij het woord pensioen. Mensen denken niet graag aan de tijd dat ze oud zijn. Ook weten ze niet goed hoe hun pensioen in elkaar zit en hoe ze zelf invloed hierop kunnen uitoefenen door keuzes te maken. Wat is nodig? De juiste communicatie, via de juiste kanalen!

Mijn oproep is dus: pak je rol in communicatie op maat. Door hierin samen op te trekken met werkgevers is hiervan ook een rendabel businessmodel te maken. Scildon trekt daarin graag samen met u op via onze recent ontwikkelde PensioenServices, zoals een activatieworkshop voor deelnemers. Daarnaast introduceren wij binnenkort persoonlijke klantreizen via nieuwe portalen als innovatie op dit vlak. Kortom, een combinatie van digitalisering en persoonlijke ondersteuning.

Goed communiceren is leuk. Er is nog een wereld te winnen!

Geschreven door Jan-Albert van Laar
Voormalig manager Pensioen

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.