Dienstverlening

Hypotheekrente-aftrek onder vuur

Theo Krins

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs een rapport uitgebracht, waarin wordt geconcludeerd dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek een gunstig effect heeft op de woningmarkt. De beoogde hervorming van de woningmarkt kan daarnaast de Nederlandse schatkist de komende jaren miljarden opleveren volgens het CPB. De hypotheekrenteaftrek kostte in 2014 de overheid immers 14,2 miljard euro. De onderzoekers van het CPB vinden dat er ook voordelen te behalen zijn voor de woningmarkt door ook huurders in de vrije sector huursubsidie te geven. Volgens het CPB zorgt de combinatie van beide maatregelen ervoor dat zowel koop- als huurwoningen goedkoper worden, waardoor huishoudens een lagere hypotheek kunnen afsluiten of minder huur betalen.

Passende woning

De onderzoekers gaan ervan uit dat als de koop van een woning niet langer wordt beïnvloed door renteaftrek, huishoudens gemakkelijker het huis kiezen dat het beste bij hun omstandigheden past. En dat kan dan zowel een huur- als een koopwoning zijn. Je moet de hypotreekrenteaftrek zien als een subsidie voor huiseigenaren”, legt CPB-onderzoeker Machiel van Dijk uit. “Die subsidie zorgt ervoor dat hun voorkeuren eigenlijk een beetje gestuurd worden naar meer uitgeven aan wonen en iets minder uitgeven aan andere dingen die mensen met hun geld kunnen doen. Dat verstoort de consumptie en dat zorgt er uiteindelijk voor dat zo’n woningmarkt minder doelmatig werkt. Zonder deze renteaftrek zijn mensen uiteindelijk beter af”, zegt Van Dijk, “doordat zij vrijer kunnen kiezen tussen kopen en huren, en tussen wonen en andere dingen in het algemeen.” *

“Er zijn meer redenen aan te voeren om niet versneld over te gaan tot het afschaffen van de hypotheekrente aftrek”

Onrust

Op dit moment wordt de hypotheekrenteaftrek heel geleidelijk afgebouwd naar 38%. Nu de rente zo laag staat zou de aftrek versneld kunnen worden afgeschaft, omdat het effect relatief gering is. Toch is het niet de verwachting dat politici gaan kiezen voor versnelde afbouw, omdat men beducht is voor onrust op de woningmarkt en men vreest voor zo’n besluit door de kiezers te worden afgestraft.

Jongeren

Maar er zijn meer redenen aan te voeren om niet versneld over te gaan tot het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Vooral jongeren hebben vaak (nog) een hoge hypotheekschuld. Door die maatregel zouden veel woningen “onder water” komen te staan en dat belemmert de doorstroming op de huizenmarkt.

Stagnatie

Het is belangrijk dat er geen speculatie ontstaat over mogelijk versneld afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor gaan potentiële kopers hun koop mogelijk uitstellen, omdat ze ervan uitgaan dat de waarde van de woningen na het nemen van die maatregel gaat dalen. En daarmee raakt de huizenmarkt opnieuw in het slop. Daar zit niemand op te wachten.

“Het is in ieder geval belangrijk dat consumenten alert zijn op de ontwikkelingen de komende tijd en zich goed laten adviseren door een financieel adviseur”

Leefbaarheid

De hypotheekrenteaftrek is bedoeld om het eigen woningbezit te bevorderen en zo huishoudens in de gelegenheid te stellen om vermogen op te bouwen via de eigen woning. Door te kopen blijven mensen doorgaans langer ergens wonen en dat heeft weer voordelen voor de leefbaarheid en stabiliteit in de buurt. Als huren en kopen meer gelijkwaardig worden ontstaat er een andere dynamiek in de samenleving. Het is in ieder geval belangrijk dat consumenten alert zijn op de ontwikkelingen de komende tijd en zich goed laten adviseren door een financieel adviseur. We moeten ons erop voorbereiden dat de aftrek van hypotheekrente steeds meer onder vuur zal komen te liggen.
Bron: BNR

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog
Theo-Scildon
Theo Krins Salesmanager Particulier

Sinds 2005 werkzaam bij Scildon. Verantwoordelijk voor het aansturen van accountmanagers en het trainen van adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Sinds 1986 werkzaam in de financiële branche in diverse functies. Diverse bancaire en assurantie diploma’s behaald.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.