AlgemeenDienstverleningVermogensopbouw

Help, mijn kinderen willen studeren…!

Theo Krins

Als je kinderen mag krijgen, zijn dat meestal vreugdevolle momenten. En mijn ervaring is dat het een voorrecht is om ze te mogen opvoeden. Waar je in de eerste jaren nog niet zo bij stilstaat, is dat je kinderen in de toekomst mogelijk gaan studeren. Het is prettig om dan een potje met geld te hebben om hen financieel in deze periode te kunnen ondersteunen.

Studiekosten

De kosten voor een studie zijn namelijk niet gering. Het Nibud becijfert dat je op dit moment moet uitgaan van de volgende kosten per maand:

€    256,-   collegegeld en studiemateriaal
€    208,-   boodschappen en kleding
€    417,-   huur
€    246,-   vervoer, telefoon en vrijetijdsuitgaven
€ 1.127,-  totaal                                                         

Als je uitgaat van een studieduur van 4 jaar betekent dat, dat er per kind zo’n € 54.000, – studiekosten zijn. Mocht je kind niet op kamers gaan, wordt het overigens een “stuk goedkoper”. De totale kosten zijn dan bij benadering – als je uitgaat van € 100,- voor kost en inwoning per maand –  ‘slechts’ € 29.000, -.

En natuurlijk moeten deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. Dus de feitelijke kosten zullen te zijner tijd nog een stuk hoger uitvallen.

Bijdrage ouders

De vraag is natuurlijk of je als ouders die kosten volledig gaat vergoeden. Of dat je ook een stuk verantwoordelijkheid bij de kinderen laat, die immers vaak een baantje hebben.  Volgens het Nibud heeft 70% van de studenten een bijbaan. Gemiddeld verdienen studenten daarmee zo’n € 5.000 per jaar.

Uit de cijfers van het Nibud blijkt dat ouders van uitwonende studenten gemiddeld € 216,- per maand betalen als bijdrage. Ouders van thuiswonende studenten betalen gemiddeld € 82,- per maand. Deze bijdragen zijn dus meestal niet voldoende voor de student en er zal dan geleend moeten gaan worden.

Als we niet uitgaan van lenen en ervan uitgaan dat de student jaarlijks € 5.000, zelf bijdraagt, dan betekent dit dat je als ouders zo’n € 34.000,- per studerend uitwonend kind moet reserveren.

Praktijkvoorbeeld

Laten we eens bekijken wat dit in de praktijk betekent. We gaan uit van een situatie waar er twee kinderen zijn (2 en 3 jaar) oud. En dat de ouders voor beide kinderen € 35.000,- per kind beschikbaar willen hebben voor de studie als ze 18 jaar oud zijn.

Dat betekent, bij de huidige zeer lage rentestand, dat je zo’n € 376,- per maand opzij moet leggen. Houdt daarbij wel rekening met het feit dat de inflatie hoger is dan de huidige rente. Dus je zou eigenlijk nog meer moeten inleggen.

Je kunt geld besparen door voor beleggen te kiezen

Gaan we uit van een neutraal risicoprofiel en een belegging in het Duurzaam Mixfonds van Actiam via Easy B, de nieuwe beleggingsoplossing van Scildon.  Dan moeten de ouders maandelijks € 257,- opzij leggen. En dat is toch € 119,- per maand minder dan met sparen.

Op wiens naam reserveren?

Als je spaart of belegt op naam van het kind, krijgt het kind op zijn of haar 18e verjaardag het totale bedrag. Je hebt als ouders op dat moment niets meer over dat geld te zeggen en het is maar de vraag of dat verstandig is. Niet ieder kind gaat dan met het geld om op de manier waarvoor de ouders dat hadden bestemd.

Als je geld reserveert op eigen naam en het vervolgens wilt overmaken, wordt dat echter gezien als een schenking. Daarover wordt schenkbelasting berekend van 10%. Maar gelukkig zijn er vrijstellingen. Ouders mogen hun kind bijvoorbeeld eenmalig € 26.457,-  belastingvrij geven en jaarlijks € 5.515,-. Het lijkt daarom verstandig geld te reserveren op naam van de ouders. Dan kunnen ze later zelf keuzes maken over hoe zij het geld aan hun kinderen willen geven.

Goede start

Door op tijd met reserveren voor de studie van de kinderen te beginnen, zorg je er later voor dat ze als student geen torenhoge studieschuld opbouwen en zo – in ieder geval financieel gezien – een betere startpositie hebben als ze zijn afgestudeerd.

Voor de financieel adviseurs is dit daarom een interessant en belangrijk onderwerp om met de klanten, die jonge kinderen hebben, te bespreken.

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog
Theo-Scildon
Theo Krins Salesmanager Particulier

Sinds 2005 werkzaam bij Scildon. Verantwoordelijk voor het aansturen van accountmanagers en het trainen van adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Sinds 1986 werkzaam in de financiële branche in diverse functies. Diverse bancaire en assurantie diploma’s behaald.