Algemeen

Geen paniek over MiFID II!

Theo Krins

Vrijwel dagelijks stellen adviseurs mij de vraag: wat gaat de invoering van MiFID II voor ons kantoor betekenen? Het leek me daarom goed om daar in een blog nader op in te gaan.

Efficiënt en transparant

Veel wetgeving waar onze sector mee te maken heeft komt uit Europa. Met ingang van 3 januari 2018 zal de Europese Richtlijn Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) worden ingevoerd in de Wft. Daarnaast zal een nieuwe Europese verordening in werking treden: de Markets in Financial Instruments Regulation, kortweg MiFIR. Beide hebben een mooi doel: ‘Het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers’.

Vakbekwaamheid

Maar er is meer hierover te zeggen: De Europese Unie is groter dan Nederland. Waar het gaat om de eisen die aan financieel adviseurs worden gesteld, hebben wij in de afgelopen jaren erg ons best gedaan om voortdurend ‘het beste jongetje/meisje van de klas’ te zijn. Hierdoor heeft u sinds 2006 de ene na de andere verandering over u heen gekregen. Van het verbod op provisie, tot aan vergaande eisen op het gebied van vakbekwaamheid. Eisen die zover gaan dat er een beroepsverbod geldt zolang u niet aan deze vakbekwaamheidseisen voldoet. We hebben hierover met elkaar best veel gemopperd en doen dat soms nog wel. Maar goed, in Nederland zijn we inmiddels al aardig vergevorderd op het gebied van vakbekwaamheid. De andere lidstaten moeten dit jaar nog vol aan de bak.

Beleggingsfondsen

MiFID II stelt onder meer extra eisen aan de vakbekwaamheid. Die eisen zijn fors voor de mensen die individuele aandelen adviseren (professionele adviseurs in effecten). De meeste financieel adviseurs die werken in de verzekeringsbranche adviseren echter geen individuele aandelen en hebben vaak de vergunning Nationaal Regime.

“In Nederland zijn we al aardig vergevorderd op het gebied van vakbekwaamheid”

Adviseurs die de vergunning Wft Hypotheken of Wft Vermogen hebben kunnen zich bij de AFM melden voor deze vergunning. Met deze vergunning mogen zij adviseren en bemiddelen in (uitsluitend) beleggingsfondsen.

WFT

Via hun studie Wft Hypotheken en Wft Vermogen hebben deze adviseurs voldoende kennis verworven om klanten goed te kunnen adviseren op het gebied van beleggingsfondsen. De verwachting is dat de invoering van MiFID II en MiFIR op dit punt geen wezenlijke veranderingen voor de adviseurs gaan betekenen die een vergunning onder het Nationaal Regime hebben.
Blijkt dat we misschien op bepaalde onderdelen toch nog iets extra’s moeten leren, dan zal dat waarschijnlijk gewoon gaan via het gebruikelijke driejaarlijkse PE programma. Dus als vergunninghouder Nationaal Regime is er geen reden om door de komende invoering van MiFID II en MiFIR in de stress te schieten.

Eerlijke verhaal

Mijn oproep aan u is daarom ook in 2018 aan uw klanten, die vermogen op langere termijn willen opbouwen, het eerlijke verhaal te blijven vertellen: sparen bij de bank doe je voor de noodzakelijke spaarbuffer voor de korte termijn, maar niet om vermogen op te bouwen. Bij de huidige lage rente in combinatie met de rendementsheffing leidt langjarig sparen voor relevante spaardoelen tot een gegarandeerd negatief rendement. Beleggen biedt in de meeste gevallen een betere oplossing. Houdt het daarbij eenvoudig en overweeg vooral profielfondsen of lifecyclefondsen. Door automatisch herbalanceren blijft de klant tijdens de looptijd binnen het gekozen profiel en beleggingsbeslissingen worden door ervaren fondsmanagers genomen. Bij lifecyclefondsen heeft u bovendien het voordeel dat het risico automatisch wordt afgebouwd richting de einddatum.

“Sparen bij de bank is voor de noodzakelijke spaarbuffer voor de korte termijn, maar niet om vermogen op te bouwen”

Laatste nieuws

Eind november is de nieuwe Minister Hoekstra van Financiën een internetconsultatie gestart over de implementatie van de vakbekwaamheidsregels voortvloeiend uit MiFID II. Daarbij geeft hij aan dat het niet mogelijk is om de noodzakelijke aanpassingen van het nationaal regime tijdig vorm te geven voor 3 januari 2018, de datum waarop de MiFID II moet worden toegepast.
Er is daarom gekozen om het nationaal regime op een later moment aan te passen. Het streven is om de benodigde wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wft in het eerste kwartaal van 2018 openbaar te consulteren. Hierbij zal een overgangsregime worden opgenomen. Tot het nieuwe nationaal regime van toepassing is, zullen de bestaande vrijstellingen blijven gelden! Geen reden tot paniek dus.

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog
Theo-Scildon
Theo Krins Salesmanager Particulier

Sinds 2005 werkzaam bij Scildon. Verantwoordelijk voor het aansturen van accountmanagers en het trainen van adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Sinds 1986 werkzaam in de financiële branche in diverse functies. Diverse bancaire en assurantie diploma’s behaald.