Vermogensopbouw

Extra rendement genereren met duurzaam beleggen

Theo Krins

Duurzaam beleggen is lange tijd gekoppeld aan zonne-energie en windenergie. Veel beleggers relateerden daarnaast duurzaam beleggen aan een extra vrijstelling in box III.
Maar dat is nu echt verleden tijd: ESG – de afkorting staat voor Environmental, Social and Governance – is uitgegroeid tot een soort label dat door alle bedrijven in meer of mindere mate wordt toegepast. Het laat zien in hoeverre een bedrijf al dan niet kan worden gekarakteriseerd als een schoon bedrijf. Dit betekent dat geen bedrijf meer ontkomt aan het bespreekbaar maken van duurzaam ondernemen en het maken van bewuste keuzes!

“Maar dat duurzaam beleggen ook extra rendement oplevert, is nog niet zo lang bekend.”

Extra rendement

Daarnaast is de vraag aan de orde of beleggen in aandelen die goed scoren op de “duurzaamheidsladder” extra rendement opleveren. Dat maakt het kiezen voor duurzaam beleggen nog interessanter.
Het is al langer bekend dat duurzaam (of groen) beleggen rendement oplevert. Maar dat het ook extra rendement oplevert, is nog niet zo lang bekend. En volgens diverse analisten is dat het geval. Een heel bekend voorbeeld is misschien wel het ASN Duurzaam Aandelenfonds dat al vele jaren uitstekende resultaten boekt. Alleen in 2016 viel het resultaat wat tegen.
Het blijkt dat het actief sturen op duurzaam beleid gunstige gevolgen heeft voor de beurskoersen. Bedrijven met een goede ESG kwalificatie blijken in de praktijk gewoon vaak beter te presteren. Daarnaast blijken ze volgens onderzoek ook betrouwbaarder debiteuren te zijn. Bij vergelijking van rendementen is bijvoorbeeld gebleken dat duurzame aandelen in Europa het beter hebben gedaan dan wereldwijd, terwijl de economie in Europa is achtergebleven. Het verschil in rendement heeft dus echt iets te maken met het duurzame beleid van deze bedrijven.

“Dat maakt het kiezen voor duurzaam beleggen nog interessanter.”

Obligaties

Er is veel minder onderzoek gedaan naar de impact van ESG op obligaties. Wel blijkt uit onderzoeken dat het effectief rendement op groene obligaties niet wezenlijk afwijkt van dat op reguliere obligaties. Vanuit dat oogpunt gezien zou je dus als uitgangspunt voor groene obligaties kunnen kiezen. Keuze voor deze bedrijven geeft extra uitstraling en is een bevestiging voor hun duurzame inzet.
Het is mooi om te constateren dat de maatschappij en het bedrijfsleven veranderen en het is interessant dat het voor beleggers ook uitzicht biedt op extra rendement!

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog
Theo-Scildon
Theo Krins Salesmanager Particulier

Sinds 2005 werkzaam bij Scildon. Verantwoordelijk voor het aansturen van accountmanagers en het trainen van adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Sinds 1986 werkzaam in de financiële branche in diverse functies. Diverse bancaire en assurantie diploma’s behaald.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.