Pensioen

Communicatie slaat nergens op

admin

Hoe vaak wordt het niet gezegd: alles valt of staat met communicatie. Of het nu gaat over het creëren van draagvlak voor veranderingen in een organisatie, iemand overtuigen in een vergadering, het beïnvloeden van een speler als coach. Of nog dichter bij huis, je partner mee krijgen in de vakantiebestemming die jij voor ogen hebt. Het lijkt soms zo makkelijk. Maar is dat ook zo?

(Minder) goede voorbeelden

De afgelopen tijd vielen me een aantal voorbeelden op. Goede en minder goede. U mag zelf bepalen in welke categorie ze vallen:

  • Ronald Koeman die bij een wedstrijd van Oranje een briefje aan het einde van een wedstrijd langs spelers laat rondgaan om een wijziging in de opstelling te bereiken.
  • “Caroliene, help ik ben het kwijt”, riep Rutte glimlachend als een boer met kiespijn richting het publiek tijdens het slotdebat voor de Provinciale Staten verkiezingen. De noodkreet “Caroliene” was vervolgens trending op Twitter.
  • De overwinningsspeech op 20 maart 2019 van Thierry Baudet waarin hij het heeft over “de uil van Minerva” en “onze boreale wereld”. Waarbij de media in de daarop volgende dagen zijn speech probeerden uit te leggen.
  • Een onderzoek door Netspar waaruit blijkt dat deelnemers aan pensioenregelingen lastig zijn te activeren. Zelfs als de communicatie afgestemd werd op de leeftijd. Zo kregen jongeren via een experiment een foto met vrolijke leeftijdsgenoten en een keuzemenu dat was toegesneden op hun situatie. Toch nam slechts 5% van hen de moeite op de pensioensite in te loggen.
  • In het kader van pensioencommunicatie moeten uitvoerders vanaf 30 september dit jaar de uniforme rekenmethodiek (URM) hanteren. Als de gemiddelde deelnemer straks inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl krijgt deze (veel) lagere bedragen te zien dan de voorheen gepresenteerde nominale bedragen. Hoe gaan ze dat uitleggen?

“Communicatie lijkt soms zo makkelijk. Maar is dat ook zo?”

Doelen bereiken

De wijze van communiceren is cruciaal om het gewenste doel te bereiken. En daar worstelen we vaak mee. Bijvoorbeeld bij het goed over de bühne brengen van onze boodschap. En de vertaling daarvan naar een rendabel businessmodel. Of uw klant overtuigen van de noodzaak om nu financiële beslissingen te nemen zodat hij daar later voordeel van heeft.

Praktische ondersteuning voor u

Los van waardevolle gesprekken die we hierover met u voeren, is Scildon continu bezig hoe we u hierin praktisch kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met tools. Zo helpen we u graag in beeld te brengen hoe u pensioencommunicatie rendabel kunt inzetten richting de deelnemers van uw pensioenregelingen. Ook maken we graag het verschil in rendement tussen beschikbare oplossingen inzichtelijk met u.

De kracht van woorden

Besteed meer tijd om na te denken over uw communicatie. Communicatie is de kracht van woorden! Om dat te onderstrepen, heb ik een inspirerende video voor u.

Geschreven door Jan-Albert van Laar
Voormalig manager Pensioen

Reacties zijn gesloten.

Terug naar blog

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.