Scildon maakt echt het verschil

Scildon Profiel Beleggen

U wilt uitzicht op een duurzaam rendement. Maar u wilt geen keuzes maken tussen de verschillende externe fondsen die Scildon aanbiedt. Dan is Scildon Profiel Beleggen (bij uw adviseur ook bekend als Scildon Easy B) een eenvoudige én ook nog eens duurzame oplossing. Scildon Profiel Beleggen is een levensverzekering op basis van beleggingen. Dat wil zeggen dat de premies die u inlegt, worden belegd. Op die manier bouwt u vermogen op om uw persoonlijke doelstellingen te realiseren. Fiscaal noemen wij dit vermogensopbouw in box 3.

HOE WERKT SCILDON PROFIEL BELEGGEN?

Uw persoonlijk risicoprofiel is de basis. Als vuistregel geldt: hoe langer u de tijd heeft om uw doelen te realiseren, hoe kleiner uw risico zal zijn. Hoeveel risico u als belegger precies wilt en kunt lopen, wordt bepaald door uw persoonlijk risicoprofiel. Uw financieel adviseur stelt dat vast aan de hand van specifieke vragen. Hierbij spelen uw doelstellingen, financiële mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren een belangrijke rol. U neemt nooit meer risico dan u zelf wilt. Op basis van uw risicoprofiel heeft u binnen Scildon Profiel Beleggen de keuze uit drie ACTIAM beleggingsfondsen:

 • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
 • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
 • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief

Hiermee belegt u verantwoord, voor uzelf én de samenleving.

ZEKERHEID BIJ OVERLIJDEN

Bij Scildon Profiel Beleggen wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering de waarde van de beleggingen, vermeerderd met 10% extra, uitgekeerd. De uitkering vindt plaats aan de door uzelf aangewezen begunstigde(n) (vanaf 75 jaar is dat 100%). Voor deze verzekerde dekking betaalt u slechts 0,02% per jaar over de waarde van de beleggingen.

LAGE MINIMALE INLEG, FLEXIBELE OPNAMEMOGELIJKHEDEN

Deelnemen aan Scildon Profiel Beleggen is al mogelijk vanaf € 50,- per maand of door een eenmalige inleg (koopsom) vanaf € 1.000,-. Ook een combinatie van periodieke inleg en een extra storting bij aanvang is mogelijk. En wilt u later nog eens een extra bedrag storten? Dat kan altijd.

Uw opgebouwde vermogen kunt u opnemen wanneer u maar wilt. Houd bij een opname wel rekening met verkoopkosten. De hoogte van uw opgebouwde vermogen hangt af van uw inleg tijdens de looptijd van de verzekering en het rendement dat wordt behaald.

LAGE KOSTEN

De kosten van Scildon Profiel Beleggen zijn laag. U betaalt:

 • 0,36% administratiekosten per jaar over de waarde van uw beleggingen
 • 0,50% aankoopkosten
 • 0,50% verkoopkosten

Daarnaast zijn er nog fondskosten die door Actiam in de koers worden verwerkt

DE PLUSPUNTEN VAN SCILDON PROFIEL BELEGGEN

 • Meedoen kan al vanaf € 50,- per maand of met koopsom vanaf € 1.000,-
 • Gemakkelijk uw inleg verhogen of verlagen
 • Lage kosten
 • De experts van Actiam beheren uw beleggingen
 • Uitkering bij overlijden 110% van de waarde van de beleggingen
 • Eenvoudig online switchen tussen defensief, neutraal of offensief beleggingsprofiel zonder kosten
 • 24/7 inzicht in de waardeontwikkeling via beveiligde internetomgeving

Lees meer informatie in de brochure Scildon Profiel Beleggen voor vrije vermogensopbouw

Lees het essentiële informatiedocument Scildon Profiel Beleggen algemeen
Lees het essentiële informatiedocument Scildon Profiel Beleggen defensief
Lees het essentiële informatiedocument Scildon Profiel Beleggen neutraal
Lees het essentiële informatiedocument Scildon Profiel Beleggen offensief