Scildon maakt echt het verschil

Je gaat in deeltijd/parttime werken

Ga je minder werken? Dan krijg je minder salaris. Dat betekent dat je ook minder ouderdomspensioen krijgt als je met pensioen gaat. Ook jouw partner en/of kinderen krijgen minder partner- en wezenpensioen als je komt te overlijden.

Als je tijdelijk minder gaat werken in verband met zorg- of ouderschapsverlof kunnen er andere regels gelden.

Wat moet je doen?

  • Controleer of er genoeg partner- en wezenpensioen is.
  • Controleer of er voldoende inkomen is als je arbeidsongeschikt wordt.
  • Controleer of je voldoende pensioen hebt als je stopt met werken.
  • Als je financieel afhankelijk wordt van jouw partner omdat je minder gaat werken, controleer dan of je zelf genoeg inkomen hebt als jouw partner arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.
  • Laat je adviseren over de maatregelen die je kunt nemen als blijkt dat je te weinig inkomen hebt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of als je met pensioen gaat.

Waar vind je meer informatie?

  • Als je inlogt op Scildon Online Pensioenen zie je de actuele hoogte van jouw pensioenkapitaal.
  • Op het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) dat je elk jaar van ons krijgt, staat informatie over de hoogte van jouw pensioen.
  • Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je ook informatie over eerder door jou opgebouwde pensioenen. Je logt op deze website in met jouw DigiD.