Pensioenservices

1.Checklist levensmomenten

Bij een premieregeling zoals Scildon Pensioen is er een behoorlijk aantal schakelmomenten waarop actie nodig is. Dit kan gaan over een keuze die de werknemer kan maken, een mutatie die moet worden doorgevoerd of over het geven van pensioencommunicatie. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te hebben wie nu wat gaat doen als een pensioenregeling eenmaal loopt. Maar tussen Scildon, de werkgever en de werknemer, wie is nu verantwoordelijk? En op welk moment? Hiervoor hebben we een handige checklist gemaakt waarin alle relevante schakelmomenten zijn opgenomen zodat je weet wanneer er iets moet gebeuren, wat er dan moet gebeuren en wie daar dan voor verantwoordelijk is. Ook kun je aan de hand van deze checklist met je adviseur bespreken waarin je ontzorgd wil worden en dus welke taken je graag wil uitbesteden aan je pensioenadviseur. 100% Helder. Wel zo handig!

2a. Activatieworkshop                                                                    

Bij een premieregeling zoals Scildon Pensioen kan een werknemer zelf veel invloed uitoefenen op zijn of haar pensioen. Hiervoor kunnen keuzes gemaakt worden binnen de pensioenregeling. Bij een aantal van deze keuzes is er ook een wettelijke verplichting om werknemers op zo’n moment te voorzien van de juiste informatie/communicatie over hun pensioen. Zo krijgen zij inzicht en handelingsperspectief. Een van de belangrijkste keuzes die een deelnemer zelf kan maken is de keuze voor het juiste risicoprofiel. Alleen al deze keuze kan het verschil maken tussen vijf jaar eerder of later met pensioen gaan. Terecht dat veel werkgevers het belangrijk vinden om hun werknemers hierin te begeleiden. Scildon helpt hierbij graag! We bieden hiervoor een leuke en effectieve activatieworkshop aan die je pensioenadviseur alleen of samen met ons kan geven aan je werknemers. Deze workshop kan gegeven worden als een regeling al loopt, maar ook prima bij de start van een nieuwe pensioenregeling. Zo geven we samen invulling aan onze zorgplicht en krijgt je pensioen de waardering die het verdient!

2b. Pensioenambitie in beeld

Veel werknemers vinden het lastig om zich te verdiepen in hun pensioen. Het is immers nog ver weg en men weet vaak ook niet precies wat het nou gaat opleveren. We zeggen wel eens gekscherend; pensioen is de ultieme uitgestelde beloning. Om deze reden heeft Scildon een ludieke manier bedacht om pensioen wel top of mind te krijgen bij werknemers. Hiervoor werken we met een fotowedstrijd waarbij we werknemers vragen om hun leukste pensioenfoto in te sturen en zo kans te maken op een prijs. Op deze manier kunnen we het pensioen beter visualiseren en draagt dit bij aan het vergroten van het pensioenbewustzijn. Deze fotowedstrijd zetten we vaak in, in combinatie met de activatieworkshop.

3. Presentatie bij de werkgever 

Als je als werkgever op zoek bent naar een nieuwe pensioenuitvoerder en je shortlist heeft bepaald is het fijn als jij, vooruitopend op jouw uiteindelijke keuze, persoonlijk kunt kennismaken met Scildon en de mensen achter ons pensioenbedrijf. Daarom bieden we je graag een persoonlijke presentatie aan waarbij we onszelf voorstellen, Scildon Pensioen toelichten en jou in de gelegenheid stelt om ons vragen te stellen. Zo kun je weloverwogen je besluit maken. Deze service wordt in de praktijk vaak ook wel een ‘Meet & Greet’ of zelfs ‘Beauty Parade’ genoemd!

4. Welkomstcall

Jouw pensioenregeling is live! Dit is altijd een feestelijk moment voor ons dat het einde van het implementatietraject inluidt, maar ook de start is van de volgende fase; het beheer van je pensioenregeling. Om je een soepele start te geven bieden we jouw personeelsafdeling graag een pensioenportaaltraining aan. Jouw medewerkers weten zo direct wat ons portaal te bieden heeft, waar je alle functionaliteiten kunt vinden en hoe de facturatie werkt.

5. Implementatie- en communicatieplan 

Speciaal voor onze corporate klanten bieden we een extra service aan; het implementatie- en communicatieplan. We schrijven een maatwerk plan voor je dat toegesneden is op jouw wensen en behoeften. Onze ervaring leert dat bij grote pensioenregelingen vaak ook de complexiteit toeneemt. Communicatie met deelnemers maakt dan ook vaak onderdeel uit van de implementatie. We werken samen toe naar de livegang van de nieuwe pensioenregeling. Bij veel complexiteit kan het goed zijn om tweewekelijks even telefonisch contact met elkaar te hebben waarbij we aan de hand van ons plan de voortgang bewaken en blanco plekken invullen. Zo werken we samen toe naar een beheerste overgang van jouw pensioenregeling naar Scildon.