Beleggingsmogelijkheden Scildon Pensioen

In het algemeen geldt bij beleggen: hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe hoger het beleggingsrisico. Het is belangrijk dat er een optimale balans is tussen de kans op een goed rendement en een verantwoord beleggingsrisico.

Beheerd beleggen

Omdat de meeste mensen geen beleggingsspecialisten zijn, biedt Scildon bij Scildon Pensioen de beleggingsmethode Beheerd Beleggen aan. Bij deze methode bepalen wij welke beleggingsmix optimaal is gedurende de looptijd van de verzekering. Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor de beleggingen en hoeft je werknemer zelf niets te doen. De premies die je als werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat je medewerker de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan (lifecycle principe). Als de beleggingshorizon lang is, kan de werknemer risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor de pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe. Ook houdt Scildon Pensioen er rekening mee dat het pensioenkapitaal op een bepaald moment moet worden gebruikt voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt in de beleggingsmix ook het risico van tegenvallende (rente)tarieven voor deze aankoop afgedekt. Bekijk de lifecycles.