Assetallocaties Scildon lifecycles

Verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën binnen de Scildon lifecycles

Op deze pagina staan de grafieken van de zes verschillende lifecycles die Scildon aanbiedt binnen Beheerd Beleggen. Wanneer je op een grafiek klikt, wordt de vermogensverdeling per jaar zichtbaar.

Aanbod lifecycles voor een vast pensioen

Aanbod lifecycles voor een variabel pensioen