Scildon maakt echt het verschil

Wat is kruislings verzekeren?

Kruislings verzekeren, ook wel premiesplitsing of kruislingse premiebetaling genoemd, is de manier waarop u premie betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering. Er is sprake van kruislings verzekeren als u de verzekeringnemer bent en de premie betaalt voor uw partner (de verzekerde). Uw partner doet hetzelfde met u als verzekerde.

Waarom premiesplitsing toepassen?

Premiesplitsing wordt toegepast om te voorkomen dat u erfbelasting (vroeger successierechten) moet betalen op het moment dat uw partner komt te overlijden. Een uitkering uit een verzekering wordt gelijkgesteld met een verkrijging op grond van nalatenschap als de premie betaald is door de verzekerde. Dit kan worden voorkomen door de premie te laten betalen door een ander persoon dan de verzekerde. Let op: Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen is het niet mogelijk om erfbelasting te ontlopen door middel van kruislings verzekeren. Er is immers, juridisch gezien, sprake van een enkel vermogen waar beide partners recht op hebben.

Wanneer kunt u het beste een kruislingse verzekering afsluiten?

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk een overlijdensrisicoverzekering met kruislingse premiebetaling af te sluiten. De kans op ziekte of lichamelijke gebreken neemt immers toe naarmate we ouder worden, waardoor het lastiger kan worden een verzekering af te sluiten.

Wanneer heeft kruislings verzekeren zin?

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen is het niet mogelijk om erfbelasting te ontlopen door middel van kruislings verzekeren. Immers, er is juridisch gezien sprake van een enkel vermogen waar beide partners recht op hebben. Het is wel zinvol in de volgende gevallen:

  •  Als u en uw partner officieel samenwonen of een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden hebben. In deze partnerschapsvoorwaarden moet dan wel officieel zijn vastgelegd dat u gebruikmaakt van premiesplitsing
  • Als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden