Wat is kruislings verzekeren?

Kruislings verzekeren, ook wel premiesplitsing of kruislingse premiebetaling genoemd, is de manier waarop je premie betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering. Er is sprake van kruislings verzekeren als je de verzekeringnemer bent en de premie betaalt voor jouw partner (de verzekerde). Je partner doet hetzelfde met jou als verzekerde.

Waarom premiesplitsing toepassen?

Premiesplitsing wordt toegepast om te voorkomen dat je erfbelasting (vroeger successierechten) moet betalen op het moment dat je partner komt te overlijden.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Een uitkering uit een verzekering wordt gelijkgesteld met een verkrijging op grond van nalatenschap als de premie betaald is door de verzekerde. Dit kan worden voorkomen door de premie te laten betalen door een ander persoon dan de verzekerde. Let op: Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen is het niet mogelijk om erfbelasting te ontlopen door middel van kruislings verzekeren. Er is immers, juridisch gezien, sprake van een enkel vermogen waar beide partners recht op hebben.

Wanneer kun je het beste een kruislingse verzekering afsluiten?

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk een overlijdensrisicoverzekering met kruislingse premiebetaling af te sluiten. De kans op ziekte of lichamelijke gebreken neemt immers toe naarmate we ouder worden, waardoor het lastiger kan worden een verzekering af te sluiten.

Wanneer heeft kruislings verzekeren zin?

Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen is het niet mogelijk om erfbelasting te ontlopen door middel van kruislings verzekeren. Immers, er is juridisch gezien sprake van een enkel vermogen waar beide partners recht op hebben. Het is wel zinvol in de volgende gevallen:

  •  Als jij en je partner officieel samenwonen of een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden hebben. In deze partnerschapsvoorwaarden moet dan wel officieel zijn vastgelegd dat je gebruikmaakt van premiesplitsing
  • Als je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden