Scildon maakt echt het verschil

Wat is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering?

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering (orv) blijft het uit te keren bedrag gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk. Het maakt bij deze verzekeringsvorm dus niet uit in welk jaar van de looptijd de persoon overlijdt. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gebruikt bij een gelijkblijvende lening.

Premie bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

De premie blijft gedurende de looptijd in principe gelijk, tenzij er een en bloc clausule in de polisvoorwaarden meegenomen wordt. In dat geval heeft de verzekeraar de optie om de premie tussentijds te verhogen. Scildon heeft geen en bloc clausule. Omdat zowel het verzekerde bedrag als de premie gelijk blijven is dit een duidelijke en transparante verzekering.

Rekenvoorbeeld:

Stel u en uw partner sluiten een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering af van €200.000 met een looptijd van 30 jaar. Als u of uw partner binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden, ontvangt de nabestaande €200.000. Bij deze verzekeringsvorm maakt het, voor het uit te keren bedrag, niet uit of u in het eerste jaar, in het midden of op de laatste dag van de looptijd overlijd.

Wanneer kiezen voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering?

Een verzekering met een gelijkblijvende dekking wordt vaak afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm blijft de hypotheekschuld gelijk. Het is daarom verstandig om ervoor te kiezen dat het verzekerde bedrag ook gelijk blijft. Bij overlijden kan de schuld hierdoor eenvoudig afgelost worden.

Voor andere leningen waarop tussentijds niet wordt afgelost is deze verzekeringsvorm interessant. Het biedt zekerheid voor de toekomst en er hoeven geen financiële zorgen te zijn voor de nabestaanden. De uitkering kan naast het aflossen van schulden ook gebruikt worden voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor een aanvulling op het inkomen van de nabestaanden. De aanvulling kan ook gebruikt worden voor een bijdrage aan de studie van de kinderen of het opkopen van aandelen door een compagnon. De leningverstrekker is echter vaak wel de eerste begunstigde.

Een gelijkblijvende orv is niet voor elke situatie de beste oplossing, mogelijk kan een dalende overlijdensrisicoverzekering interessanter zijn. Het is belangrijk om deze verzekeringsvorm te vergelijken met de annuïtair dalende en lineair dalende verzekeringsvormen. Zo weet u welke verzekeringsvorm het beste bij uw financiële situatie past. Een financieel adviseur kan hierbij helpen.