Scildon maakt echt het verschil

Waar moet ik op letten bij een overlijdensrisicoverzekering?

Voordat u een overlijdensrisicoverzekering af gaat sluiten zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen en het is dus belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd bent. In dit artikel zullen we dan ook ingaan op een aantal zaken waar u op moet letten, voordat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

De premie bij overlijdensrisicoverzekering

Een van de belangrijkste zaken waar men op let zijn de kosten van een overlijdensrisicoverzekering, kortom de premie die betaald moet te worden aan de verzekeraar. Deze premie wordt maandelijks of jaarlijks betaald en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw leeftijd en uw gezondheid. Wanneer u een gezonde(re) levensstijl heeft kan dit van positieve invloed zijn op de premie die u betaalt. Zo belonen steeds meer verzekeraars, waaronder Scildon, niet-rokers met een gunstigere premie. Daarnaast zit aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een maximum leeftijd, let hier dus op wanneer u al op leeftijd bent.

Gezondheidsverklaring bij overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een nieuwe orv moet u een gezondheidsverklaring afgeven die naar waarheid is ingevuld. Deze moet door de verzekeraar worden goedgekeurd. Bij twijfel, of boven een bepaald verzekerd bedrag, kan door de verzekeraar een medische keuring worden geëist. Het is daarom aan te raden om uw oude verzekering nog niet op te zeggen voordat uw nieuwe verzekering is geaccepteerd.

En bloc clausule

In de voorwaarden van een overlijdensrisicoverzekering kan een zogenoemde en bloc clausule zijn opgenomen. Deze clausule geeft de verzekeraar het recht om gedurende de looptijd van de verzekering eenzijdig de voorwaarden, zoals de premie die betaald moet worden of het bedrag dat wordt gedekt, aan te passen. Controleer bij afsluiten van een orv of er dus sprake is van een en bloc clausule. Scildon heeft geen en bloc clausule.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer de verzekering bij overlijden van de verzekerde tot uitkering komt, kan het zijn dat over het uitgekeerde bedrag nog erfbelasting (vroegere successierechten) moet worden betaald. Of hier sprake van is, is onder andere afhankelijk van de voorwaarden waaronder u getrouwd bent of het samenlevingscontract dat u met uw partner heeft. Hierin kunt u, door kruislingse verzekering, vaak zorgen dat u vrij bent van erfbelasting bij uitkering van de overlijdensrisicoverzekering.