Scildon maakt echt het verschil

Wat is aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen is het deel van uw pensioen dat u ontvangt bovenop het wettelijk basispensioen (AOW). U ontvangt dit pensioen nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. Er zijn verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen:

  • Via het werknemerspensioen
  • Zelf sparen voor extra pensioen

Waaruit bestaat pensioen?

Uw pensioen kan uit verschillende onderdelen bestaan:

  • AOW
  • Pensioen via uw werkgever
  • Eigen aanvullend pensioen
  • Uw eigen vermogen
  • Inkomsten van werk

Hoe bouwt u aanvullend pensioen op?

Werknemerspensioen

Het grootste deel van de werknemers in Nederland spaart aanvullend pensioen via de werkgever. Dit gebeurt meestal via een pensioenfonds of via een verzekeraar. De werkgever is echter niet verplicht om dit aan te bieden, tenzij deze onder een bedrijfstakpensioenfonds valt. De hoogte van de premie hangt van de pensioenregeling en de verhouding af. Soms betaalt uw werkgever nog een deel van de pensioenpremie. Voor het deel dat u zelf betaalt, houdt de werkgever de premie in van uw brutoloon. U kunt dit zien als uitgesteld loon. De werkgever zorgt voor de afdracht aan het pensioenfonds of verzekeraar

Zelf sparen voor extra pensioen

Biedt uw werkgever u geen mogelijkheid voor een aanvullend pensioen? Of bent u een zelfstandige? Dan is het zaak om zelf voor extra pensioen te zorgen. Als u dit niet doet, zult u na het bereiken van de pensioenleeftijd alleen AOW ontvangen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat u het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt niet voldoende vindt en zelf nog voor een aanvulling wil sparen. Er zijn verschillende manieren om zelf extra pensioen te sparen. Bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering, een eigen huis of spaargeld.

Wanneer is het verstandig?

  • Als zzp’er of zelfstandig ondernemer
  • Zodra uw werkgever geen pensioenregeling aanbiedt
  • Zodra u een aantal jaren niet of relatief weinig heeft gewerkt waardoor een pensioengat is ontstaan

Hoogte aanvullend pensioen

De hoogte van uw aanvullend pensioen hangt van diverse factoren af, bijvoorbeeld of er in het verleden een tekort is ontstaan, wat uw salaris is en hoeveel procent u jaarlijks opbouwt. Dit is dus per persoon verschillend. Als u zelf extra pensioen opbouwt, kunt u zelf (laten) berekenen welk bedrag u aan pensioen wilt ontvangen wanneer u de pensioenleeftijd bereikt.

Wilt u aanvullend pensioen opbouwen? Neem dan contact met op met een financieel adviseur. Deze kan u van alle informatie voorzien zodat u later onbezorgd kunt genieten van uw pensioen.