Governance

Wij hechten aan een goede governance van onze organisatie.

Dit betekent onder meer:

  • dat wij de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars naleven;
  • dat wij onze klanten zorgvuldig behandelen;
  • dat onze bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen aan een programma van permanente educatie.