Governance

Wij hechten aan een goede governance van onze organisatie.

Dit betekent onder meer:

  • dat wij de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars naleven;
  • dat wij onze klanten zorgvuldig behandelen;
  • dat onze bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen aan een programma van permanente educatie.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.