Duurzaam beleggingsbeleid eigen beleggingen

Een uitgebreid verslag van het duurzaam beleggingsbeleid eigen beleggingen, kun je bekijken in dit document.

IMVO en klimaatakkoord
Scildon heeft het IMVO-convenant ondertekend. Dit convenant is opgesteld in samenspraak met overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Via het convenant proberen verzekeraars de negatieve impact op mens en milieu van de beleggingen te identificeren, zoveel mogelijk te voorkomen, te verminderen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan herstel en verhaalsmogelijkheden. Scildon past dit IMVO toe op haar eigen beleggingen.

De ondertekenaars van het IMVO verstrekken allen op dezelfde manier informatie op de website over hoe zij IMVO-bepalingen hebben doorgevoerd, zoals het duurzaam beleggingsbeleid, de investeringskeuzes, de lijst van bedrijven waarin Scildon niet belegt, en de lijst van landen waarin Scildon niet belegt. In overleg met onze partners zijn wij bezig om de informatie over het lopende engagementtraject vorm te geven. Zodra dat er is, zal dat op deze pagina zichtbaar worden.Ook heeft Scildon het klimaatakkoord ondertekend. Dit zorgt ervoor dat Scildon informatie moet meten en publiceren over het CO2 gehalte van relevante beleggingen.
De informatie over de CO2 uitstoot is hieronder te vinden:

 • CO2 uitstoot
  • De emissie van de CO2 footprint van onze hypothekenbelegging is 2.708,56 ton
  • De emissie van de CO2 footprint van onze bedrijfsobligatie portefeuille verschilt per scope:
   • Scope 1 en 2: 25.039 CO2 ton per jaar
   • Scope 3: 112.160 CO2 ton per jaar

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.