Scildon

Simpel en duurzaam profiel beleggen met Scildon Easy B maakt de wereld groener!

Met Scildon Easy B bied je je klanten een duurzame en simpele beleggingsoplossing waarmee zij vermogen kunnen opbouwen. En dat voor zowel box 1 (aanvulling op pensioen) als box 3 (opbouwen vrij vermogen). Afhankelijk van het risicoprofiel, kiest je klant voor één van de drie Cardano duurzame mixfondsen.

Cardano

Cardano (voorheen ACTIAM) heeft als doel actief bij te dragen aan een leefbare wereld. Nu, maar ook in de toekomst. Cardano heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van duurzaam beleggen. Dit blijft niet onopgemerkt. Cardano heeft daarmee in de afgelopen jaren al diverse prijzen gewonnen. Afhankelijk van het risicoprofiel, kiezen je klanten voor een van de drie duurzame mixfondsen:

 • Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief
 • Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal
 • Cardano Duurzaam Mixfonds Offensief

Hiermee beleggen zij verantwoord, voor zichzelf én voor de samenleving!

Wil je meer weten over duurzaam beleggen met Cardano?

Of bekijk hier het webinar over Scildon Easy B >

Pluspunten Scildon Easy B

 • Uitzicht op duurzaam rendement met duurzame mixfondsen Cardano
 • Meedoen kan vanaf € 50,- p/mnd of eenmalige inleg vanaf € 1.000,-
 • Gemakkelijk inleg verhogen of verlagen
 • Lage kosten: 0,36% administratiekosten per jaar over de waarde van je beleggingen, en 0,50% aan- en verkoopkosten
 • De experts van vermogensbeheerder Cardano beheren de beleggingen
 • Uitkering bij overlijden 110%* van de waarde van de beleggingen
 • Nu ook met Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA)
 • Klant kan zelf begunstiging bepalen
 • Eenvoudig online kosteloos switchen tussen defensief, neutraal of offensief beleggingsprofiel
 • Bekijk direct alle voordelen in deze brochure

*tot 75 jaar, daarboven tot 80 jaar 100% van de waarde

De wereld groener

Om het groene en duurzame karakter van Scildon Easy B met de Cardano duurzame mixfondsen te onderstrepen, gaan Scildon en Cardano samen met Justdiggit investeren in een project in Tanzania. Justdiggit heeft als missie om Afrika te vergroenen en zo de aarde te laten afkoelen. Dat doen zij met lokale vergroeningsprojecten, met wateropvang en het planten van inmiddels miljoenen bomen. Samen met de lokale bevolking maken zij dorre grond weer vruchtbaar en wordt CO2 verminderd.

Met Justdiggit gaan we in 2023 en 2024 voor iedere afgesloten verzekering:

 • 2600 m2 land vergroenen
 • 10 bomen terugbrengen
 • 2 ton CO2 vastleggen
 • 54.250 liter water opvangen
 • 1 lokale inwoner betrekken bij het landschapsherstel

Iedereen die Scildon Easy B afsluit, ontvangt een certificaat dat hij of zij heeft bijgedragen aan bovenstaande vijf punten.

Risico en rendement afgestemd op persoonlijk profiel

Met Scildon Easy B staan persoonlijke wensen en omstandigheden van je klant centraal. Samen met hem kijk je welk profiel binnen Scildon Easy B het beste past. Afhankelijk van looptijd en risicobereidheid komt daaruit een defensief, neutraal of offensief profiel. En zo loopt je klant dus nooit meer risico dan waarvoor hij kiest. Vervolgens doen de beleggingsexperts van Cardano hun werk om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Uiteraard kan de inleg tussentijds verhoogd of verlaagd worden. En bij vrije vermogensopbouw kan hij tijdens de looptijd eenvoudig geld opnemen. Verandert het risicoprofiel van de klant? Dan is het mogelijk te kiezen voor een fonds passend bij een van de andere profielen: switchen is gratis!

110% bij overlijden

Bij Scildon Easy B wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering de waarde van de beleggingen uitgekeerd, vermeerderd met 10%. Bij het sluiten van de verzekering wijst de klant een begunstigde aan, die bij overlijden voor de einddatum 110% van de actuele waarde van de beleggingen ontvangt (vanaf 75 jaar is dit 100%). Voor deze extra zekerheid geldt een zeer lage risicopremie: slechts 0,02% per jaar over de beleggingswaarde.

Nu ook met Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De kans op arbeidsongeschiktheid is misschien klein, maar altijd aanwezig. Hierdoor liggen financiële problemen op de loer. Ook bij het opbouwen van vermogen voor later. Bij onze beleggingsproducten is daarvoor nu een oplossing: aan Scildon Beleggen en Scildon Easy B kun je de nieuwe PVA-optie koppelen.

Scildon betaalt de premie

De (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid gaat in zodra je klant meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt. Wij nemen dan de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over.

Zo kies je PVA

In onze offertesoftware Scildon Online kun je nu dus ook premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid selecteren. Hierbij kies je voor beroepsgroep A of B. Ook geef je aan om welke beroepssoort het gaat: werknemer, DGA of zelfstandige. Vervolgens verloopt de acceptatie eenvoudig. We kennen één dekking, de Plus dekking. Wel zo simpel.

De definitieve beoordeling gaat via een digitale gezondheidsverklaring. In de toelichting bij de offerte lees je hier meer over.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.