Wat is aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen is het deel van jouw pensioen dat je ontvangt bovenop het wettelijk basispensioen (AOW). Je ontvangt dit pensioen nadat je de pensioenleeftijd heeft bereikt. Er zijn verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen:

  • Via het werknemerspensioen
  • Zelf sparen voor extra pensioen

Waaruit bestaat pensioen?

Jouw pensioen kan uit verschillende onderdelen bestaan:

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

  • AOW
  • Pensioen via jouw werkgever
  • Eigen aanvullend pensioen
  • Je eigen vermogen
  • Inkomsten van werk

Hoe bouw je aanvullend pensioen op?

Werknemerspensioen

Het grootste deel van de werknemers in Nederland spaart aanvullend pensioen via de werkgever. Dit gebeurt meestal via een pensioenfonds of via een verzekeraar. De werkgever is echter niet verplicht om dit aan te bieden, tenzij deze onder een bedrijfstakpensioenfonds valt. De hoogte van de premie hangt van de pensioenregeling en de verhouding af. Soms betaalt je werkgever nog een deel van de pensioenpremie. Voor het deel dat je zelf betaalt, houdt de werkgever de premie in van jouw brutoloon. Je kan dit zien als uitgesteld loon. De werkgever zorgt voor de afdracht aan het pensioenfonds of verzekeraar.

Zelf sparen voor extra pensioen

Bied jouw werkgever je geen mogelijkheid voor een aanvullend pensioen? Of ben je een zelfstandige? Dan is het zaak om zelf voor extra pensioen te zorgen. Als je dit niet doet, zal je na het bereiken van de pensioenleeftijd alleen AOW ontvangen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je het pensioen dat je via jouw werkgever opbouwt niet voldoende vindt en zelf nog voor een aanvulling wil sparen. Er zijn verschillende manieren om zelf extra pensioen te sparen. Bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering, een eigen huis of spaargeld.

Wanneer is het verstandig?

  • Als zzp’er of zelfstandig ondernemer
  • Zodra jouw werkgever geen pensioenregeling aanbiedt
  • Zodra je een aantal jaren niet of relatief weinig heeft gewerkt waardoor een pensioengat is ontstaan

Hoogte aanvullend pensioen

De hoogte van jouw aanvullend pensioen hangt van diverse factoren af, bijvoorbeeld of er in het verleden een tekort is ontstaan, wat je salaris is en hoeveel procent je jaarlijks opbouwt. Dit is dus per persoon verschillend. Als je zelf extra pensioen opbouwt, kan je zelf (laten) berekenen welk bedrag je aan pensioen wilt ontvangen wanneer je de pensioenleeftijd bereikt.

Wil je aanvullend pensioen opbouwen? Neem dan contact met op met een financieel adviseur. Deze kan je van alle informatie voorzien zodat je later onbezorgd kan genieten van je pensioen.