HEEFT U EEN KLACHT?

Voor Scildon staat een goede dienstverlening aan haar klanten en financieel adviseurs voorop. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat dan graag van u, zodat wij een oplossing voor u kunnen vinden of ons standpunt in een bepaalde situatie aan u kunnen toelichten.

U kunt uw klacht op verschillende manieren doorgeven. Als u uw klacht schriftelijk doorgeeft, vermeld dan in elk geval de volgende gegevens:

  • Uw naam.
  • Uw adres en telefoonnummer.
  • Uw polisnummer of deelnamenummer.

1. PER POST

U kunt uw klacht sturen naar onderstaand adres.
Scildon t.a.v. Klachtenbehandeling, Postbus 4, 1200 AA Hilversum

2. PER MAIL

U kunt uw klacht mailen naar servicedesk@scildon.nl

3. TELEFONISCH

Wilt u uw klacht telefonisch indienen? Neem dan contact op met onze Service Desk: 035-6252500. De Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Afhandeling
Na ontvangst van uw klacht neemt de behandelaar zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Als het kan lossen wij uw klacht direct telefonisch op. Lukt dit niet, dan maken wij duidelijke afspraken met u over het verdere verloop van de klachtafhandeling. In bijna alle gevallen beantwoorden wij uw klacht binnen twee weken.

Niet tevreden met het antwoord?
Bent u niet tevreden met de geboden oplossing of ons antwoord, dan kunt u binnen drie maanden na de uitspraak van Scildon contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid neemt geen klachten in behandeling van financieel adviseurs. Deze kunnen hun klacht voorleggen aan de rechter.

Gaat het om een verzekering in het kader van de Pensioenwet, dan kunnen werkgevers terecht bij de civiele rechter. Als werknemer kunt u behalve bij het Kifid ook terecht bij de Ombudsman Pensioenen wanneer het gaat om de uitvoering (de uitleg) van het pensioenreglement.