Scildon maakt echt het verschil

Wat is pensioen?

Pensioen is het inkomen:

 • dat u krijgt als u op latere leeftijd niet meer werkt (ouderdomspensioen);
 • dat u krijgt als u arbeidsongeschikt raakt (arbeidsongeschiktheidspensioen);
 • dat uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden (partner- en/of wezenpensioen).

U kunt pensioen opbouwen tot uw pensioenleeftijd. Uw totale inkomen voor later kan uit drie onderdelen (pijlers) bestaan:

De eerste pijler

Oudedagsinkomen van de overheid: de Algemene OuderdomsWet (AOW), de Algemene NabestaandenWet (ANW) en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De tweede pijler

Pensioen van werkgever(s): Dit oudedagsinkomen bouwt u op door tijdens uw dienstverband mee te doen aan een pensioenregeling via uw werkgever. De premies voor de pensioenregeling betaalt de werkgever. Mogelijk betaalt u ook een eigen bijdrage. Deze wordt door uw werkgever ingehouden op uw bruto salaris. Scildon biedt twee uitstekende pensioenproducten aan:

De derde pijler

Oudedagsinkomen dat u zelf in privé opbouwt: Bijvoorbeeld omdat u een aanvulling wilt op uw pensioen of omdat u als zelfstandig ondernemer een pensioenkapitaal wilt opbouwen. Deze producten noemen we lijfrenteverzekeringen of lijfrenterekeningen. De premies voor een dergelijke aanvullende regeling betaalt u van uw netto inkomen en zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar van het inkomen. De uitkeringen zijn vervolgens belast. Scildon heeft verschillende lijfrenteverzekeringen:

Gaten in het pensioen

Met de drie pensioenpijlers kunt u een goed oudedagsinkomen opbouwen. Onder een goed pensioen verstaat de overheid een pensioeninkomen dat bij het bereiken van de AOW-leeftijd tenminste gelijk is aan 75% van het gemiddelde bruto loon tijdens uw werkzame leven. Maar lang niet iedereen haalt die 75%. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. U heeft bijvoorbeeld minder pensioen opgebouwd omdat u:

 • een periode part-time heeft gewerkt;
 • tijdelijk gestopt bent met werken;
 • in het buitenland heeft gewoond;
 • bij een werkgever geen pensioen heeft kunnen opbouwen;
 • niet tot uw pensioenleeftijd wilt blijven werken;
 • van werkgever bent veranderd waardoor u een pensioenbreuk heeft;
 • bent gescheiden en een deel van uw opgebouwde pensioen naar uw ex-partner gaat;
 • zelfstandig ondernemer bent. Dan bouwt u vaak geen pensioen op bij een pensioenfonds en bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen;
 • Wel met pensioen bent maar de AOW is nog niet ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd steeds met 1 maand omhoog. In de komende jaren stijgt de AOW leeftijd naar 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Lees meer over AOW.

In bovenstaande gevallen is het verstandig, of zelfs noodzakelijk, dat u zelf zorgt voor een aanvullend inkomen. Dat kan door te beleggen of te sparen.

Vraag een goed advies!

Wij raden u aan om advies te vragen bij een onafhankelijk adviseur. Hij of zij kan bepalen of u een ‘pensioengat’ heeft. En of het verstandig is daar zelf (extra) vermogen voor op te bouwen. Uw adviseur vertelt u welke vorm van vermogensopbouw voor u geschikt is en over de fiscale regels die voor u van toepassing zijn. Heeft u geen adviseur? Vul dan hiernaast uw postcode in om een financieel adviseur in uw omgeving te vinden.