Scildon maakt echt het verschil

Individuele pensioenregeling

U of uw werkgever heeft een individuele pensioenregeling afgesloten bij Scildon: Nova Top Pensioen. Hier vindt u meer informatie over dit product.

Wilt u meer weten over uw eigen pensioen? Kijk dan op uw polis en het waardeoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. U kunt ook inloggen op Mijn Scildon. Daar vindt u informatie over de beleggingen en de actuele waarde van uw pensioen.

Wat is Nova Top Pensioen?

Nova Top Pensioen is een beschikbare premieregeling voor het ouderdomspensioen. Dat betekent dat uw werkgever regelmatig premie voor uw pensioen betaalt (beschikbaar stelt). De premie wordt gestort in uw eigen beleggingsdepot en vervolgens belegd.

Als u met pensioen gaat, koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal uw pensioen aan. Dat pensioen biedt u een levenslang inkomen nadat u gestopt bent met werken (het ouderdomspensioen). Ook ontvangen uw nabestaanden (eventueel) een levenslang partner- en/of wezenpensioen als u komt te overlijden.

Hoe hoog wordt uw pensioen?

Vooraf krijgt u geen zekerheid over hoe hoog het levenslange ouderdomspensioen wordt. De hoogte is afhankelijk van het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum en de (rente)tarieven die gelden op het moment dat u het pensioen aankoopt. U krijgt van ons regelmatig schattingen over de hoogte van uw pensioen. Naarmate u dichter bij de pensioendatum komt benaderen deze schattingen steeds beter het uiteindelijke pensioeninkomen.

Een beschikbare premieregeling brengt voor u risico’s met zich mee. Uw pensioen is afhankelijk van het beleggingsrendement en de op de pensioendatum geldende rente en de tarieven van de verzekeraar. Dat kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken.

Met Nova Top Pensioen doen wij er alles aan om de beleggingsrisico’s die u loopt zoveel als mogelijk te beperken.

Wat biedt het Nova Top Pensioen?

Uw werkgever heeft een aantal keuzes voor uw Nova Top Pensioen gemaakt. Bent u al deelnemer? Kijk dan op de polis die u van ons ontvangen heeft om te zien wat is afgesproken. Of log in op Mijn Scildon om te zien wat de waarde van uw pensioen is. Bent u nog geen deelnemer? Vraag uw werkgever dan om het Pensioen 1-2-3. Hierin staat in hoofdlijnen welke keuzes uw werkgever heeft gemaakt.

Lees wat standaard is inbegrepen bij Nova Top Pensioen.

Lees welke keuzemogelijkheden u heeft bij Nova Top Pensioen.

Lees hier over de kosten van Nova Top Pensioen.