Scildon maakt echt het verschil

Verhoging van de AOW-leeftijd

Omdat mensen tegenwoordig langer leven dan vroeger, ontvangen ze langer AOW. Hierdoor stijgen de kosten en heeft de overheid maatregelen genomen om de AOW betaalbaar te houden.

Daarom is besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Dit houdt in dat het recht op AOW later ingaat. Het ingangsmoment is hierbij afhankelijk van uw geboortedatum. De ingangsdatum van de AOW-uitkering was voorheen voor iedereen op 65-jarige leeftijd. Nu is deze afhankelijk van uw geboortedatum. Als u geboren bent voor 1 januari 1955 ligt de AOW datum vast. U kunt de leeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat lezen in de tabel hieronder.

Bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Maar vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is daarom nu nog niet bekend. Dit wordt uiterlijk 5 jaar van te voren vastgesteld.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor u?

U heeft een pensioen via uw werkgever of een pensioen dat u zelf opbouwt.

Omdat de ingangsdatum van de AOW-uitkering later wordt, kan er een tekort ontstaan in uw inkomen, als u toch eerder met pensioen wilt. Het is erg belangrijk dat u nagaat op welke manier u dit inkomenstekort kunt opvangen. Dit kan bijvoorbeeld met eigen spaargeld. Mogelijk kunt u uw pensioen eerder laten ingaan en is de verwachte uitkering toch voldoende. Als dit niet het geval is, dan kunt u overwegen om:

  • de premie van uw verzekering te verhogen,
  • de looptijd aan te passen of
  • een extra verzekering af te sluiten.

Hierdoor kan er op de door u gewenste pensioendatum extra inkomen beschikbaar komen. Daarmee kunt u het mogelijk tekort aan inkomen door het later ingaan van de AOW-uitkering geheel of gedeeltelijk compenseren. Bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is de exacte ingangsdatum van uw AOW-uitkering dus nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit minimaal op 67-jarige leeftijd is. U kunt dus nu al nagaan of er bij u sprake is van een mogelijk inkomenstekort en hiervoor eventueel maatregelen nemen.

U heeft een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid bij ons afgesloten.

Scildon kent 2 soorten aanvullende verzekeringen:

1.U heeft een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, neemt Scildon de premiebetaling van uw (aanvullende) pensioenverzekering geheel of gedeeltelijk over. Een veilig idee omdat uw verzekering zo in stand kan blijven en u vermogen blijft opbouwen. Omdat de ingangsdatum van de AOW opschuift heeft u mogelijk extra inkomen nodig als u eerder met pensioen wilt. U kunt besluiten om meer en/of langer premie te betalen voor de opbouw van uw pensioen. Het is belangrijk dat u dan ook nagaat of de dekking in uw verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid ook aangepast moet worden.

U bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt De betaling van de premie van uw verzekering is geheel of gedeeltelijk overgenomen door Scildon. De premievrijstelling stopt op het moment dat u weer arbeidsgeschikt wordt/bent of uiterlijk op de einddatum die we met u hebben afgesproken. Deze einddatum staat op uw polis. Het is belangrijk dat u nagaat wat voor u de gevolgen zijn als de premievrijstelling stopt. Bijvoorbeeld omdat de AOW later ingaat.

2. U heeft een aanvullende verzekering voor een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente.

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, keert deze verzekering u maandelijks een bedrag uit tot de met u afgesproken einddatum.

De uitkering (arbeidsongeschiktheidsrente) wordt gebruikt als vervanging voor het verlies aan inkomen. Het is van groot belang dat u regelmatig nagaat of de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsrente aansluit bij uw wensen. Als dat niet het geval is, krijgt u mogelijk te maken met een inkomenstekort. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de AOW-leeftijd opschuift.

U bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt U ontvangt van Scildon periodiek een uitkering. De uitkering stopt op het moment dat uw weer arbeidsgeschikt bent of uiterlijk op de einddatum die we met u hebben afgesproken. Deze einddatum staat op uw polis. Als uw pensioen en de AOW later ingaan dan de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft u mogelijk een tekort aan inkomen. Het is belangrijk dat u nagaat hoe u dit voor uzelf zo goed mogelijk kan oplossen.

Laat u adviseren

De veranderingen met betrekking tot de AOW leeftijd kunnen voor u behoorlijke financiële consequenties hebben. Bespreek uw situatie samen met uw financieel adviseur en bekijk welke stappen eventueel voor u noodzakelijk zijn. Houd er rekening mee dat uw adviseur kosten in rekening kan brengen voor het advies.