Scildon maakt echt het verschil

Wat te doen met een ontslagvergoeding?

Als u een binnenkort een ontslagvergoeding krijgt, heeft u diverse mogelijkheden om deze fiscaal zo gunstig mogelijk te besteden. Deze zullen we in dit artikel behandelen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Wanneer u ontslagen wordt, heeft u recht op een financiële schadeloosstelling, met uitzondering van gevallen waar sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten” door u, als werknemer. De financiële schadeloosstelling kan een ontslagvergoeding (gouden handdruk) of een transitievergoeding zijn. Als u ontslagen wordt via het UWV of een kantonrechter krijgt u een transitievergoeding. Als u ontslagen wordt met wederzijds goedvinden is het mogelijk dat u recht heeft op een ontslagvergoeding, maar dit niet altijd zo. Een ontslagvergoeding die overeengekomen wordt tussen werknemer en werkgever is in de meeste gevallen hoger dan een transitievergoeding. Een ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk genoemd.

Afhankelijk van uw situatie en de onderhandelingspositie die u heeft, wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald. De hoogte van de vergoeding kan bepaald worden volgens de rekenregels voor de vaststelling van de standaard transitievergoeding, de kantonrechtersformule of op basis van onderhandeling met de werkgever. Een deel van de ontslagvergoeding staat vast, namelijk de wettelijke transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt sinds januari 2020 ongeveer 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding in 2020 bedraagt maximaal € 83.000 óf een jaarsalaris, als dat hoger is dan € 83.000. Wordt u ontslagen met wederzijds goedvinden dan kunt u een hoger bedrag ontvangen. In deze gevallen is de transitievergoeding niet het eindpunt, maar het beginpunt van de onderhandeling. De uiteindelijke vergoeding wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Ontslagvergoeding en belasting

Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding betaalt u direct belasting. Omdat uw loon in het jaar waarin u de ontslagvergoeding ontvangt een stuk hoger is, kan dit fiscaal ongunstig zijn. U kunt er dan voor kiezen om de belasting te middelen over 3 jaar. Dit werkt als volgt: de inkomens over 3 aaneengesloten jaren worden bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt het gemiddelde inkomen over 3 jaar berekend en wordt er belasting afgetrokken voor wat u betaald zou hebben, gebaseerd op het gemiddelde inkomen. Als dit bedrag lager is dan het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt heeft, heeft u recht op een teruggaaf. Hiervoor geldt een drempel van € 545,000,-.

Sparen, aflossen of gouden handdruk beleggen?

Omdat het vaak onzeker is wanneer u weer werk heeft, is het niet verstandig om uw gouden handdruk zomaar op te maken. U kunt met uw netto ontslagvergoeding onder andere sparen, uw hypotheek aflossen of beleggen. Sparen is met de huidige spaarrentes niet erg aantrekkelijk, na aftrek van inflatie blijft er weinig tot geen rendement over. Daarnaast moet er zoals beschreven direct belasting betaald worden over de vergoeding.

Als u een eigen woning heeft kan het verstandig zijn om de ontslagvergoeding te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek, zodat u direct lagere maandlasten krijgt. Let er wel op dat er vaak maar een bepaald bedrag boetevrij afgelost mag worden.

Ten slotte kunt u uw gouden handdruk beleggen. Als u uw ontslagvergoeding niet direct voor levensonderhoud nodig heeft kunt u (een deel) van uw ontslagvergoeding gebruiken als inleg in een lijfrenteverzekering of banksparen. Wanneer u zoveel mogelijk inlegt, verlaagt u uw belastbare inkomen voor het jaar waarin u de ontslagvergoeding ontvangt. Ook bouwt u dan belastingvrij pensioen op. De jaarruimte is vaak positief omdat uw inkomen eenmalig hoger is. De premie die u inlegt wordt gebruikt om te sparen of beleggen voor de opbouw van uw pensioen. Pas na uw pensionering betaalt u hier dan inkomstenbelasting over.

Wilt u weten wat het beste bij uw situatie past? Zoek dan een onafhankelijk financieel adviseur bij u in de buurt.