Scildon maakt echt het verschil

Wat is vermogensrendementsheffing?

Vermogensrendementsheffing (ook wel vermogensbelasting) is de belasting die u over uw vermogen betaalt in box 3. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. De vermogensbelasting is een heffing over een fictief rendement. Verondersteld wordt dat u uw vermogen kunt inzetten om daarmee opbrengsten te behalen. Ook al behaalt u in het geheel geen rendement; over deze veronderstelde opbrengsten moet u belasting betalen.

Wat valt er onder vermogen?

  • Het saldo op de lopende rekening van u, uw partner en minderjarige kinderen
  • Het saldo op de spaarrekening van u, uw partner en minderjarige kinderen
  • Contant geld
  • Aandelen, obligaties, opties en winstbewijzen
  • Een tweede woning of een woning die u verhuurt
  • Saldo op een bankspaarrekening of lijfrentepolis die niet onder de voorwaarden valt
  • Overige bezittingen

Heffingsvrij vermogen

Bij de jaarlijkse belastingaangifte geeft u de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar van uw aangifte, op. Als u een financieel partner en/of minderjarige kinderen heeft, telt u de waarde van hun vermogen erbij op. U haalt van dit bedrag uw eventuele schulden (en die van uw fiscale partner en / of kinderen) en het vrijgesteld vermogen af. Het vrijgesteld vermogen wordt ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. De hoogte van het heffingsvrij vermogen wordt elk jaar opnieuw bepaald. In 2020 heeft iedereen recht op een vrijgesteld vermogen van € 30.864,- (€ 61.692,- met fiscale partner). Voor 2021 is dit vastgesteld op € 50.000,- (€ 100.000,- met fiscale partner).

Hoeveel mag u belastingvrij sparen?

Hoeveel spaargeld u belastingvrij kunt sparen hangt af van de hoogte van eventuele schulden en de heffingsvrije grens. Houdt u, na het aftrekken van eventuele schulden en het vrijgesteld vermogen nog een positief bedrag over? Dan moet u over het bedrag dat u overhoudt belasting betalen.

Hoeveel belasting u over uw vermogen moet betalen hangt af van de hoogte van uw vermogen. De grondslag sparen en beleggen wordt toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Als u een fiscale partner hebt mag u de grondslag sparen en beleggen verdelen.

Vermogensbelasting 2020

In 2020 bent u tot € 72.797 vrijgesteld van belasting.

Het fictieve rendement voor de eerste € 72.797,- boven het heffingsvrije vermogen is gemiddeld 1,789% . Dit is schijf 1, in deze schijf wordt over 67% van uw vermogen een rendement van 0,07% berekent, en over de overige 33% wordt een rendement van 5,28% berekend.

Schijf 2 geldt voor het vermogen, na aftrek van het heffingsvrije vermogen, vanaf € 72.798 tot € 1.005.573. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer rendement behaald. Daarom heeft elke schijf een hoger percentage fictief rendement. Het fictieve rendement ligt in schijf 2 gemiddeld op 4,185%. Over 21% van het vermogen in schijf 2 wordt 0,07% rendement berekent. Over de overige 79% wordt 5,28% rendement berekend.

Over het vermogen boven € 1.005.573 (schijf 3) wordt een rendement van 5,28% berekend.

Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Vermogensbelasting 2021

In 2021 hoeft u tot € 50.000 geen belasting over uw vermogen in box 3 te betalen.
Over de eerste € 50.000,- boven het heffingsvrije vermogen is het fictieve rendement gemiddeld 1,898%. Dit is schijf 1, in deze schijf wordt over 67% van uw vermogen een rendement van 0,03% berekent, en over de overige 33% wordt een rendement van 5,69% berekend.

Schijf 2 geldt voor het vermogen, na aftrek van het heffingsvrije vermogen, vanaf € 50.000 tot € 950.000. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer rendement behaald. Daarom heeft elke schijf een hoger percentage fictief rendement. Het fictieve rendement ligt in schijf 2 op gemiddeld 4,501%. Over 21% van het vermogen in schijf 2 wordt 0,03% rendement berekent. Over de overige 79% wordt 5,69% rendement berekend.

Over het vermogen boven € 950.000 (schijf 3) wordt een rendement van 5,69% berekend.

Over het berekende fictieve rendement betaalt u 31% inkomstenbelasting.

Wijzigingen van 2022

Vanaf 2022 gaat deze regel op de schop en kan er tot € 440.000,- heffingsvrij gespaard worden. Maar er gelden dan wel zwaardere regels voor beleggers. Er wordt bekeken waar de belastingplichtige zijn of haar geld in heeft gestoken en op basis daarvan wordt de hoogte van de belasting bepaald.

Vrijstelling van vermogensbelasting

In een aantal gevallen maakt u aanspraak op een vrijstelling vermogensbelasting. Deze vrijstelling zorgt voor een hoger heffingsvrij vermogen, waardoor u minder vermogensbelasting betaalt. U komt in aanmerking voor deze vrijstelling wanneer u:

  • Spaarproducten of beleggingen met een groencertificaat bezit (groen sparen)
  • Spaart voor een uitvaartverzekering of premies betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering
  • De pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U komt dan mogelijk in aanmerking voor ouderentoeslag.

Ga op zoek naar een financieel adviseur bij u in de buurt om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.