Scildon maakt echt het verschil

Wat is vermogensrendementsheffing?

Vermogensrendementsheffing (ook wel vermogensbelasting) is de belasting die u over uw vermogen betaalt. Het is een heffing over een fictief rendement. Verondersteld wordt dat u uw vermogen kunt inzetten om daarmee opbrengsten te behalen. Ook al behaalt u in het geheel geen rendement; over deze veronderstelde opbrengsten moet u belasting betalen.

Wat valt er onder vermogen?

  • Het saldo op de lopende rekening van u, uw partner en minderjarige kinderen
  • Het saldo op de spaarrekening van u, uw partner en minderjarige kinderen
  • Contant geld
  • Aandelen, obligaties, opties en winstbewijzen
  • Een tweede woning of een woning die u verhuurt
  • Saldo op een bankspaarrekening of lijfrentepolis die niet onder de voorwaarden valt
  • Overige bezittingen

Hoeveel mag u belastingvrij sparen?

Bij de jaarlijkse belastingaangifte geeft u bovenstaande vormen van vermogen op. In 2020 heeft iedereen recht op een vrijgesteld vermogen van € 30.864,-. Dit wordt ook het heffingsvrij vermogen genoemd. Over het vermogen daarboven betaalt u belasting.

De grondslag sparen en beleggen wordt toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Het fictieve rendement is 1,789% voor de eerste € 72.797,- boven het heffingsvrije vermogen. Hier wordt vervolgens 30% vermogensbelasting over berekend, dat afgerond op 0,54% neerkomt.

Wijzigingen van 2022

Vanaf 2022 gaat deze regel op de schop en kan er tot € 440.000,- heffingsvrij gespaard worden. Maar er gelden dan wel zwaardere regels voor beleggers. Er wordt bekeken waar de belastingplichtige zijn of haar geld in heeft gestoken en op basis daarvan wordt de hoogte van de belasting bepaald.

Vrijstelling van vermogensbelasting

In een aantal gevallen maakt u aanspraak op een vrijstelling vermogensbelasting. Deze vrijstelling zorgt voor een hoger heffingsvrij vermogen, waardoor u minder vermogensbelasting betaalt. U komt in aanmerking voor deze vrijstelling wanneer u:

  • Spaarproducten of beleggingen met een groencertificaat bezit
  • Spaart voor een uitvaartverzekering of premies betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering
  • De pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U komt dan mogelijk in aanmerking voor ouderentoeslag.

Ga op zoek naar een financieel adviseur bij u in de buurt om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.