Wat is vermogensrendementsheffing?

Vermogensrendementsheffing (ook wel vermogensbelasting) is de belasting die je over jouw vermogen betaalt in box 3. Jouw vermogen is de waarde van je bezittingen minus jouw schulden. De vermogensbelasting is een heffing over een fictief rendement. Verondersteld wordt dat je jouw vermogen kunt inzetten om daarmee opbrengsten te behalen. Ook al behaal je in het geheel geen rendement; over deze veronderstelde opbrengsten moet je belasting betalen.

Wat valt er onder vermogen?

  • Het saldo op de lopende rekening van jou, je partner en minderjarige kinderen
  • Het saldo op de spaarrekening van jou, je partner en minderjarige kinderen
  • Contant geld
  • Aandelen, obligaties, opties en winstbewijzen
  • Een tweede woning of een woning die je verhuurt
  • Saldo op een bankspaarrekening of lijfrentepolis die niet onder de voorwaarden valt
  • Overige bezittingen

Heffingsvrij vermogen

Bij de jaarlijkse belastingaangifte geef je de waarde van jouw vermogen op 1 januari van het jaar van je aangifte, op. Als je een financieel partner en/of minderjarige kinderen hebt, tel je de waarde van hun vermogen erbij op. Je haalt van dit bedrag jouw eventuele schulden (en die van je fiscale partner en / of kinderen) en het vrijgesteld vermogen af. Het vrijgesteld vermogen wordt ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. De hoogte van het heffingsvrij vermogen wordt elk jaar opnieuw bepaald. In 2020 heeft iedereen recht op een vrijgesteld vermogen van € 30.864,- (€ 61.692,- met fiscale partner). Voor 2021 is dit vastgesteld op € 50.000,- (€ 100.000,- met fiscale partner).

Hoeveel mag je belastingvrij sparen?

Hoeveel spaargeld je belastingvrij kunt sparen hangt af van de hoogte van eventuele schulden en de heffingsvrije grens. Houd je, na het aftrekken van eventuele schulden en het vrijgesteld vermogen nog een positief bedrag over? Dan moet je over het bedrag dat je overhoudt belasting betalen.

Hoeveel belasting je over jouw vermogen moet betalen hangt af van de hoogte van je vermogen. De grondslag sparen en beleggen wordt toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Als je een fiscale partner hebt mag je de grondslag sparen en beleggen verdelen.

Vermogensbelasting 2020

In 2020 ben je tot € 72.797 vrijgesteld van belasting.

Het fictieve rendement voor de eerste € 72.797,- boven het heffingsvrije vermogen is gemiddeld 1,789% . Dit is schijf 1, in deze schijf wordt over 67% van uw vermogen een rendement van 0,07% berekent, en over de overige 33% wordt een rendement van 5,28% berekend.

Schijf 2 geldt voor het vermogen, na aftrek van het heffingsvrije vermogen, vanaf € 72.798 tot € 1.005.573. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je bij een hoger vermogen meer rendement behaalt. Daarom heeft elke schijf een hoger percentage fictief rendement. Het fictieve rendement ligt in schijf 2 gemiddeld op 4,185%. Over 21% van het vermogen in schijf 2 wordt 0,07% rendement berekent. Over de overige 79% wordt 5,28% rendement berekend.

Over het vermogen boven € 1.005.573 (schijf 3) wordt een rendement van 5,28% berekend.

Over het berekende fictieve rendement betaal je 30% inkomstenbelasting.

Vermogensbelasting 2021

In 2021 hoef je tot € 50.000 geen belasting over jouw vermogen in box 3 te betalen.
Over de eerste € 50.000,- boven het heffingsvrije vermogen is het fictieve rendement gemiddeld 1,898%. Dit is schijf 1, in deze schijf wordt over 67% van jouw vermogen een rendement van 0,03% berekent, en over de overige 33% wordt een rendement van 5,69% berekend.

Schijf 2 geldt voor het vermogen, na aftrek van het heffingsvrije vermogen, vanaf € 50.000 tot € 950.000. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je bij een hoger vermogen meer rendement behaald. Daarom heeft elke schijf een hoger percentage fictief rendement. Het fictieve rendement ligt in schijf 2 op gemiddeld 4,501%. Over 21% van het vermogen in schijf 2 wordt 0,03% rendement berekent. Over de overige 79% wordt 5,69% rendement berekend.

Over het vermogen boven € 950.000 (schijf 3) wordt een rendement van 5,69% berekend.

Over het berekende fictieve rendement betaal je 31% inkomstenbelasting.

Wijzigen van 2022

Vanaf 2022 gaat deze regel op de schop en kan er tot € 440.000,- heffingsvrij gespaard worden. Maar er gelden dan wel zwaardere regels voor beleggers. Er wordt bekeken waar de belastingplichtige zijn of haar geld in heeft gestoken en op basis daarvan wordt de hoogte van de belasting bepaald.

Vrijstelling van vermogensbelasting

In een aantal gevallen maak je aanspraak op een vrijstelling vermogensbelasting. Deze vrijstelling zorgt voor een hoger heffingsvrij vermogen, waardoor je minder vermogensbelasting betaalt. Jij komt in aanmerking voor deze vrijstelling wanneer je:

  • Spaarproducten of beleggingen met een groencertificaat bezit (groen sparen)
  • Spaart voor een uitvaartverzekering of premies betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering
  • De pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor ouderentoeslag.

Ga op zoek naar een financieel adviseur bij jou in de buurt om je persoonlijke situatie in kaart te brengen.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.