Scildon maakt echt het verschil

Is lange termijn beleggen slim?

Als u gaat beleggen zijn er veel verschillende opties. Uit ervaring is gebleken dat lange termijn beleggen het minste risico met zich meebrengt. Met zorgvuldig gekozen en goed gespreide beleggingen is de kans groot dat u op de langere termijn meer rendement gaat halen dan op een spaarrekening. Hoe langer u belegt, hoe kleiner de kans is dat u een negatief rendement hebt.

Wat is de beleggingshorizon?

De beleggingshorizon is de tijd die u heeft om met uw beleggingen uw financiële doel te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het vermogen opbouwen voor een woning, pensioen of studie voor de (klein)kinderen zijn. Hoe langer deze periode is, hoe meer risico u kunt nemen. De kans dat tegenslagen weer rechtgetrokken kunnen worden zijn bij een lange horizon groter dan bij een korte horizon. De minimum looptijd voor lange termijn beleggen is 10 jaar maar door de schommelingen in de markt is het risico op weinig of geen rendement hoog. Na 20 jaar is het risico een stuk kleiner en na 30 jaar is dit risico verdwenen.

Minder risico met beleggen op lange termijn

Er zijn altijd pieken en dalen in de aandelenmarkten, bijvoorbeeld als gevolg van economische of politieke ontwikkelingen. Dit wordt ook wel het marktrisico genoemd. De belangrijkste aanname in de beurswereld is dat de waarde van aandelen op de lange termijn blijft stijgen. Als langetermijnbelegger kunt u van dit effect profiteren. Dit is natuurlijk geen garantie, maar als we kijken naar de stand van de AEX (de graadmeter van Nederlandse aandelen) zien we, tussen de pieken en dalen door, een licht stijgende lijn. 

Als u een goed gespreide aandelenportefeuille heeft, hoeft u tussendoor niet te handelen in aandelen. Het is dan ook belangrijk om u niet te laten beïnvloeden door de schommelingen op de beurs op korte termijn en niet in paniek te handelen als de resultaten tegen lijken te vallen. De lange termijn strategie bestaat juist uit de opvatting van niet tussentijds handelen en de ervaring dat de beurs weer aantrekt. De focus moet liggen op de beleggingshorizon en het financiële doel wat daarbij hoort.

Het is verstandig om naarmate de beleggingshorizon nadert, minder risico’s te gaan nemen zodat het rendement zo goed mogelijk behouden blijft. Dit kan door bijvoorbeeld 10 jaar voor de einddatum neutraal te gaan beleggen, en enkele jaren voor de einddatum defensief te gaan beleggen.

Laat u goed adviseren door onze financieel adviseurs

Hoe langer u uw geld kunt missen, hoe groter de kans op een mooi rendement. Beleggen brengt risico’s met zich mee, beleg daarom alleen met het geld wat u kunt missen. Denkt u er over na om te gaan beleggen? Laat u dan goed adviseren door een financieel adviseur zodat u de juiste keuzes kunt maken.