Persbericht

Werkgevers dringend behoefte aan advies over nieuwe pensioenwet

13 september 2022

Op 1 juli 2023 wordt een start gemaakt met één van de grootste wijzigingen op het gebied van pensioenen. Werkgevers tasten zes maanden voor de start nog behoorlijk in het duister hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan blijkt uit onderzoek. Slechts iets meer dan een derde geeft aan er goed van op de hoogte te zijn en bij iets meer dan de helft van de bedrijven is er nog niet binnen de organisatie over gesproken.

Wijziging pensioenstelsel

Op 1 juli 2023 treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. In de nieuwe wetgeving wordt overgegaan naar een nieuw pensioenstelsel waarbij de middelloon- en eindregeling verdwijnen en een solidaire of flexibele premieregeling voor in de plaats komt. Voor pensioendeelnemers betekent dit, dat het exacte pensioeninkomen voorafgaand aan de pensioendatum minder vast staat. Daar staat tegenover dat er eerder kans is op verhoging van de pensioenuitkering en een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt. De wijziging heeft gevolgen voor meer dan € 1.400 miljard opgebouwd pensioenvermogen.

Onderzoek onder HR managers

Het onderzoeksbureau Miles Research heeft in opdracht van Pensioenverzekeraar Scildon in de periode 8 t/m 22 juni een onderzoek gehouden onder 250 HR functionarissen.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat, zes maanden voor de beoogde start van de wijzigingen, een groot deel van de werkgevers nog onbekend is met de komende wijzigingen. En heeft hierover nog geen informatie gegeven aan hun werknemers. De behoefte aan praktische informatie en begeleiding bij de komende wijzigingen is zeer groot.

Opvallende resultaten

Enkele opvallende resultaten uit dit onderzoek, dat representatief is voor het MKB, zijn:
• Bij ondernemingen tot 50 werknemers is minder dan 30% (redelijk) goed op de hoogte van de komende wijzigingen; Bij de grotere ondernemingen ligt dit op ca. 45%;
• Bij ondernemingen tot 50 werknemers is tot nu toe bij slechts 11,3% van de ondernemingen gesproken over de wijze van implementatie van de wijzigingen;
• Werknemers zijn volgens de werkgevers nog nauwelijks bezig met de stelselwijziging;
• Meer dan de helft van de werkgevers acht aanvullende informatie van de pensioenuitvoerder en de pensioenadviseur noodzakelijk om de Wet toekomst pensioenen succesvol te implementeren.
• Bijna 40% geeft aan dat ze pas op 1 januari 2027 over zouden willen gaan tot implementatie.

De resultaten van dit onderzoek benadrukken volgens Jan-Albert van Laar, Manager Cliënt Serviceteam Zakelijk bij Scildon, het grote informatiegat van de werkgevers op dit gebied en de dringende behoefte aan advies en begeleiding. Financieel adviseurs kunnen bij deze operatie een belangrijke maatschappelijke meerwaarde hebben. “Het onderzoek laat zien dat er nog veel onbekendheid is met het beoogde nieuwe stelsel. Terwijl de ingangsdatum al over minder dan een half jaar kan zijn. Scildon zal samen met pensioenadviseurs de werkgevers en deelnemers goed gaan begeleiden en is daar al mee begonnen. Zodat ze in staat zijn passende keuzes te maken. Zo organiseren we in oktober een bijeenkomst voor adviseurs om de actuele ontwikkelingen te bespreken met gastspreker Theo Gommer. Daarbij bespreken we gezamenlijke acties die we willen gaan ondernemen richting werkgevers en deelnemers om hen goed voor te bereiden op de veranderingen. Verder gaat Scildon werkgevers en deelnemers informeren over de veranderingen en helpen tijdens de transitiefase. Tools worden aangeboden om de effecten de overgang naar een nieuwe regeling te kunnen doorrekenen. Het begeleiden van werkgevers en deelnemers is een must. Het onderzoek laat zien dat zij daar veel behoefte aan hebben!”

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.