Persbericht

Scildon stimuleert stoppen met roken

28 april 2021

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon start een brede pilot waarbij consumenten die gaan stoppen met roken direct al in aanmerking komen voor de ‘nietrokerskorting’ bij overlijdensrisicoverzekeringen.

Nietrokerskorting

Scildon was één van de eerste verzekeringsmaatschappijen die bij overlijdensrisicoverzekeringen een premiedifferentiatie invoerde ten gunste van niet-rokers.

Stimulans en geen twee jaar wachten

In de Nederlandse verzekeringsmarkt is het gebruikelijk dat consumenten pas in aanmerking komen voor een niet-rokerskorting bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering indien zij kunnen aangeven al twee jaar ononderbroken niet te roken.

Per jaar sluiten circa 40.000 rokers een overlijdensrisicoverzekering. Ongeveer 1/3 van deze mensen heeft de grote wens om te stoppen met roken. Scildon wil deze groep helpen door een programma aan te bieden om daadwerkelijk te stoppen met roken. Scildon geeft deelnemers aan dit programma extra vertrouwen door hen direct vanaf de start het recht te geven op de niet-rokerskorting bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Uiterlijk 9 maanden na het afsluiten van de verzekering moet de consument definitief gestopt zijn met roken om zo in aanmerking te blijven komen voor het lagere ‘niet-rokentarief’.

Gedragspsychologen en pilot

Scildon heeft het pilotprogramma opgezet met ondersteuning van Guideology, experts in gedragsbeïnvloeding. De ontwikkelde content en customer journey ondersteunen de deelnemers met behulp van gedragspsychologische communicatietechnieken om te stoppen met roken. Consumenten die van het aanbod gebruik maken, krijgen bijvoorbeeld na aanmelding een persoonlijk certificaat van deelname dat onbewust een beroep doet op hun commitment. Met diverse goed getimede mails worden klanten gemotiveerd te stoppen met roken en dit vol te houden. Na een jaar stopt het programma en wordt de balans opgemaakt.

In de afgelopen maanden heeft Scildon bij twee distributiepartners het initiatief al kleinschalig getest. Nu wordt het programma uitgebreid naar een pilot met 50 geselecteerde adviseurs. Na de pilot (die een jaar zal duren) wordt geëvalueerd of het programma succesvol bijdraagt aan de slagingskans om te stoppen met roken.

Dick de Kruijk, manager Marketing & Innovatie bij Scildon: “Het programma past in de maatschappelijke aandacht voor gezonder leven en fysiek weerbaar zijn. Roken maakt mensen kwetsbaar voor diverse levensbedreigende aandoeningen. Graag ondersteunen we onze klanten met dit programma om gezonder te gaan leven. Met het meteen toekennen van de premiekorting geven we het vertrouwen dat ze gaan slagen. Door samen te werken met adviseurs die geloof hebben in ons nieuwe programma verwachten we klanten te bereiken die gemotiveerd zijn te stoppen met roken.”

Het spaarvarken dat groeit

Los van de forse besparing op de premie, besparen klanten ook veel op de kosten van rookwaar. Klein onderdeel van het begeleidingsprogramma is een digitaal spaarvarken dat bijhoudt hoeveel geld de consument aan kosten van rookwaar bespaart door zijn stoppen met roken vol te houden. Dick de Kruijk: “De meeste rokers beseffen het niet, maar ons spaarvarken jokt niet. Met grote regelmaat zien we besparingen van tussen de € 50.000,- en € 75.000, – die mensen gedurende hun leven kunnen behalen indien ze echt stoppen. Uiteraard is de belangrijkste motivatie het investeren in de eigen gezondheid, maar het spaarvarken dat groeit en groeit, is een leuk extra zetje om vol te houden.”

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.